Show simple item record

dc.contributor.advisorSkolbekken, John-Arnenb_NO
dc.contributor.authorBarø, Mariannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:17Z
dc.date.created2013-03-07nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier609854nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267914
dc.description.abstractBakgrunn: Helse- og omsorgsministeren lanserte den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender i 2011. Kampanjen er et prosjekt over tre år (2011-2014) hvor det blir satt fokus på pasientsikkerheten i primær- og spesialisthelsetjenesten. Et av innsatsområdene er implementering av sjekklisten «Trygg kirurgi» som skal brukes i forbindelse med kirurgiske inngrep. Bakgrunnen for å implementere sjekklisten, er at forskning viser at pasienter blir utsatt for skade som følge av behandling i spesialisthelsetjenesten. Formål: Det var koordinerende operasjonssykepleier som i utgangspunktet fikk oppgaven med å gjennomgå «Trygg kirurgi» i forbindelse med kirurgiske inngrep. For å få innblikk i hvordan operasjonssykepleiere erfarer bruk av sjekklisten i sitt arbeid, ble denne gruppen valgt som informanter. Problemstillingen for oppgaven er; Hvilke erfaringer har operasjonssykepleiere med bruk av «Trygg kirurgi?» Metode: Det er brukt en kvalitativ tilnærming for å få svar på problemstillingen. Data ble samlet inn ved hjelp av semistrukturerte individuelle intervju. Utvalget består av ti informanter ved to kirurgiske operasjonsavdelinger. Datamaterialet er videre analysert ved hjelp av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Funn: Informantene erfarer at bruk av «Trygg kirurgi» er en kilde til informasjon. Det gjelder informasjon i form av at mangler blir avslørt, men også påfyll av opplysninger om det forestående inngrepet. Men det er også utfordringer knyttet til bruk av sjekklisten. Det gjelder utfordringer i form av å gjennomgå sjekklisten i sin helhet i løpet av et pasientforløp. Lederne har to ulike tilnærminger når det gjaldt behovet for evalueringer. På bakgrunn av funnene har oppgaven fått tittelen «Stykkevis og delt». Konklusjon: Det er ikke tilstrekkelig å introdusere en prosedyre i avdelingene, uten å se på hvordan arbeidet i avdelingene er organisert. Det kan også synes som det er nødvendig at ledelsen gir ansatte tilbakemeldinger om hvordan og hva som forventes av gjennomgang av «Trygg kirurgi». Dette vil kreve en aktiv ledelse, som gir konkrete og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å fremme pasientsikkerhet ved operasjonsavdelingene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleStykkevis og delt: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record