Show simple item record

dc.contributor.authorOkkenhaug, Ann Mari Storflornb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:50Z
dc.date.created2011-09-28nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier444290nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267789
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å se på hvilke forhold som er tilstede når det fungerer å vær ei arbeid på tross av kroniske muskel- og skjelettsmerter. Datafunn er analysert opp i motressurser, mestring og mestringsstrategier. Studien har et salut og enetisk utgangspunkt, og resiliens; motstandskraft er en av flere mestringsstrategier som brukes i tilnærming og forståelse av funn i datamaterialet. Studien er kvalitativ, og det er anvendt en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming til problemstillingen. Hensikten er å få en dypere forståelse forfaktorer som er viktig for å mestre arbeidslivet når en i tillegg har kroniske smerter. Informantene er seks voksne kvinner. Aldersmessig er de fra midten en av trettiårene tilslutten av femtiårene. Alle kvinnene har erfaring med kroniske muskel- og skjelettsmerter og sykefravær. Samtlige var i arbeid ved intervjutidspunktet. Informantene jobber alle innen pleie- og omsorgssektoren, en sektor som topper sykefraværsstatistikken. En rekke mestringsstrategier benyttes for å mestre situasjonen. Resultatene viser at fysisk aktivitet og et bevisst forhold til egne helseressurser tillegges stor vekt. I tillegg viser datamaterialet at det å ha arbeid gis stor betydning. Arbeidet gir mening, og informantene er engasjerte i arbeidet sitt. Sosial støtte, både fra familie, men også fra leder og kollegaer, har betydning. En tilpasning til situasjonen gjennom tydelig mål; det å være i arbeid, og struktur og kontroll i hverdagen for å gjennomføre dette synliggjøres i datamaterialet. Arbeidsplassen og det gode arbeidsmiljø spiller en stor rolle. Opplevd støtte og dialog med leder, tro på egenmestringsevne og egne ressurser, samt en positiv innstilling til situasjonen, virker som ressurser i forhold til å mestre kombinasjonen arbeidsliv og kroniske smerter. Aktiv bruk av mestringsressurser har betydning for at dette skal fungerer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleHverdagens magi: kvinner, arbeidsliv og kroniske muskel- og skjelettsmerternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record