Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelmers, Anders Storebønb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:39Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:39Z
dc.date.created2011-03-18nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier404863nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267728
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å undersøke eldreomsorgens utvikling fra 1966 frem til i dag. Målet var å identifisere sosialpolitiske handlinger i omsorgsektoren som kan ha konsekvenser for omsorgen av de eldre. Gjennomgang av foreliggende kunnskap, som offentlige dokumenter og forskningslitteratur om eldreomsorg, har vært metoden for på best mulig måte svare til problemstillingen. Ulike teorier om endring ble benyttet for å analysere utviklingstrekk. Funnene indikerer at overføring av ansvar for ulike omsorgstjenester for ulike brukergrupper til kommunene har gått på bekostning av eldre som brukergruppe, da ulike grupper med ulike behov kjemper om tjenester fra samme kommunale omsorgsbudsjett. "Handlingsplan for eldreomsorgen" representerte et krafttak for omsorgsektoren, men store deler av ressurstilfanget kom yngre brukergrupper til gode. Å inneha et slikt konfliktperspektiv kan være en nyttig rettesnor for kommunene ved prioriteringsbeslutninger planlegging av det kommunale omsorgstilbud for å unngå uønskede konsekvenser og bedre planleggingen av omsorgstilbudet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleSosialpolitiske konsekvenser for eldreomsorgen: En omsorgsektor i kontinuerlig endringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel