Show simple item record

dc.contributor.advisorBonesrønning, Hansnb_NO
dc.contributor.authorBakken, Ellennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:39Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:39Z
dc.date.created2013-08-12nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier640168nb_NO
dc.identifierntnudaim:5348nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267464
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker om andelen sosialister i kommunestyret og om andelen kommunale ansatte i kommunestyret påvirker graden av reformimplementering av reformen "Kultur for Læring", St.meld 30, 2003/2004. Ved bruk av et spørreskjema sendt til alle norske kommuner våren 2009 konstrueres et mål for grad av reformimplementering, og det blir da mulig å undersøke om andelen sosialister i kommunestyret og om andelen kommunale ansatte forklarer noe av variasjonen i reformimplementeringen. Ved å benytte minste kvadraters metode estimeres forholdet mellom interessevariablene, som altså er andelen sosialister i kommunestyret og andelen kommunalt ansatte, og graden av reformimplementering. Resultatene gir at når disse andelene øker, da reduseres graden av reformimplementering.Det er endogenitetsproblemer knyttet til interessevariablene. Andelen sosialister i kommunestyret kan være en endogen variabel fordi det finnes uobserverbare velgerkarakteristikker som påvirker både partirepresentasjon og policyutfall. Dette er et endogenitetsproblem som ikke drøftes videre i denne oppgaven. Derimot betraktes endogenitetsproblemet knyttet til andelen kommunale ansatte nærmere. Andelen kommunale ansatte kan være en endogen variabel fordi bestemmelsen av andelen kommunale ansatte er en politisk avgjørelse på samme måte som graden av reformimplementering. Det er mulig at det finnes bakenforliggende uobserverbare karakteristika som trekker disse politiske avgjørelsene enten i samme retning eller i motsatt retning. Andelen kommunale ansatte instrumenteres, og da forsvinner effekten av denne variabelen.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for samfunnsøkonominb_NO
dc.titleReformimplementering i grunnskolen:: Vil andelen sosialister og andelen kommunale ansatte påvirke graden av reformimplementering?nb_NO
dc.title.alternativeImplementation of reforms in Norwegian primary schools:: Effects from socialists in the local goverment and share of empoyees employed in the local public sector.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record