Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMatsen, Egilnb_NO
dc.contributor.authorZulovic, Kemalnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:36Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:36Z
dc.date.created2012-10-25nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier562656nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267441
dc.description.abstractMarkedseffisiensteorien har vært et sentralt emne innen finansiell økonomi siden dens gjennombrudd på 1960-tallet. På sitt mest generelle sier teorien at et marked er effisient når alle priser hele tiden fullt ut reflekterer tilgjengelig informasjon. For å teste teorien delte Fama (1970) markedseffisiens inn i tre former. Denne masteroppgaven tester semi-sterk form markedseffisens, som er tilknyttet offentlig informasjon, ved å se på annonseringer av innsiderhandler. Tidligere forskning rundt temaet om innsidere og markedseffisiens er omfattende, med blant annet bidragene fra Seyhun (1986), Rozeff og Zaman (1988), Lakonishok og Lee (2001) og Friederich et al. (2002), som sentrale artikler. Mesteparten av denne forskningen finner abnormale avkastninger tilknyttet innsidertransaksjoner, men det er stor debatt om det er faktisk mulig for utsidere å bruke informasjon tilknyttet annonseringer av innsiderhandler til å oppnå abnormal avkastning. Denne oppgaven gjennomførte en eventstudie med eventdagen som datoen for annonseringer av innsiderhandler på Oslo Børs, for å prøve å si noe om semi-sterk form markedseffisiens. Datamaterialet brukt i oppgaven ble hentet fra www.newsweb.no, som er Oslo Børs sin nettside for børsmeldinger, noe som dermed betyr at informasjonen tilknyttet annonseringene er offentlig tilgjengelig. Det endelige utvalget som ble testet inneholdt totalt 283 annonseringer av innsiderkøp og 100 annonseringer av innsidersalg. Hovedresultatene viser en signifikant gjennomsnittlig aggregert abnormal avkastning på 0,76% for annonseringer av innsiderkjøp på annonseringsdatoen og en ikke signifikant gjennomsnittlig aggregert abnormal avkastning på 0,22% for annonseringer av innsidersalg på annonseringsdatoen. I de etterfølgende dagene viser resultatene en signifikant gjennomsnittlig aggregert kumulativ abnormal avkastning på 1,25% tilknyttet innsiderkjøp og -2,35% tilknyttet innsidersalg. Dette er i kontrast til perioden før annonseringen, som viser en signifikant gjennomsnittlig aggregert kumulativ abnormal avkastning på -4,84% tilknyttet innsiderkjøp og 3,25% tilknyttet innsidersalg. Den endelige konklusjonen i oppgaven om markedet er effisient når det kommer til å absorbere informasjonen i annonseringer av innsiderhandler er todelt. Markedet virker å være effisient når det kommer til å absorbere verdifull informasjon tilknyttet annonseringer av innsiderkjøp, og dette støtter teorien om effisiente markeder. Når det kommer til annonseringer av innsidersalg kan det derimot virke som om markedet bruker tid på å absorbere informasjonen i disse annonseringene, noe som dermed ikke er helt i samsvar med teorien om effisiente markeder.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleAnnonseringer av innsiderhandler på Oslo Børs - en test av semi-sterk form markedseffisiensnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel