Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne.
dc.contributor.authorGuttormsen, Andreas Jahnsen.
dc.contributor.authorFlaatedal, Jørgen Flo.
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:57Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672517
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt det foreligger noen korrelasjon mellom elevprestasjoner i lesing og husholdningens inntekt, og hvorvidt dette differerer mellom tidligere kommunistiske land og vestlige land. Denne studien undersøker også hvordan diverse kontrollvariabler bidrar til å forklare forskjellene. Der analysen baserer seg på data innhentet fra PIRLS 2001. Til analysen av datamaterialet har vi benyttet oss hovedsakelig av OLS-regresjon. I tillegg til dette har vi anvendt ulike typer hypotesetester for å undersøke ulike aspekter ved problemstillingen. Resultatet av analysen er at det finnes signifikante forskjeller i hvordan leseprestasjoner i de vestlige og de tidligere kommunistiske landene blir påvirket av endringer i husholdningens inntektsnivå. Vi finner også signifikante forskjeller i de andre kontrollvariablene som bidrar til å styrke vår konklusjon.
dc.publisherNTNU
dc.titleEn komparativ analyse av leseprestasjoner mellom vestlige og tidligere kommunistiske land.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record