Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorVaratharajan, Dilani
dc.contributor.authorSureskaran, Gowsiga
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:55Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672513
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke lønnsgap mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen i Norge og Frankrike. Utgangspunktet for analysen er PIAAC-undersøkelsen, som ble utført i 2011/12. Undersøkelsen ble utført i regi av OECD i 24 land. I oppgaven ser vi på hvorvidt det er et lønnsgap mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen, i hvilken grad lønnsgapet er påvirket av utdanningsnivå, arbeidserfaring og kognitive ferdigheter, samt hvordan fordelingen av innvandrere og majoritetsbefolkningen er når det gjelder heltids-sysselsetting. Fra tidligere studier har vi antagelsen om et lønnsgap mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen, majoritetsbefolkningen har antatt høyere lønn enn innvandrere. I analysen bekreftes lønnsgapet, med visse avvik. Sammenhengen mellom lønnsgapet og størrelsen av innvandrerbefolkningen i landene blir det ikke satt nøyaktig tall på som følge av utilstrekkelig data. Effekten av utdanningsnivå, arbeidserfaring og kognitive ferdigheter på lønnsgapet blir også bekreftet. Det var antatt høyere lønnsavkasting ved heltidssysselsetting i motsetning til deltid. Denne antagelsen ble avkreftet gjennom analysen, noe som avviker fra tidligere studier. Alt i alt ser vi større lønnsforskjeller blant befolkningen i Frankrike enn i Norge.
dc.publisherNTNU
dc.titleEstimere lønnsforskjellene mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen i Norge og Frankrike
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record