Show simple item record

dc.contributor.advisorNøst, Torunn Hatlen
dc.contributor.authorSchjølberg, Signe
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:37Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672459
dc.description.abstractTittel: Relasjoner i møte med rusavhengige Introduksjon/bakgrunn: Relasjonsbygging er en stor del av det å arbeide som vernepleier, men selv om det er svært viktig, er det ikke alltid like enkelt å skape de gode relasjonene. Dette var noe jeg erfarte i min siste praksisperiode da jeg arbeidet med mennesker med rusavhengighet. Derfor ønsket jeg se på faktorer som kan bidra til å skape gode relasjoner til de rusavhengige. Hensikt: Hensikten med denne studien er å se nærmere på hvordan man kan skape en god gode relasjon til personer med rusavhengighet. Metode: Denne studien er en litteraturstudie. Det er utført et systematisk søk som har resultert i fem artikler som er benyttet i denne oppgaven Resultat: Resultatene som kom fram av de fem utvalgte artiklene var de tre hovedtemaene: Kvaliteter hos helsepersonell, likeverdige forhold og det spontane og uformelle. Konklusjon: For å kunne skape en god relasjon til mennesker med rusavhengighet må helsepersonell evne å inngå en relasjon basert på tillit og respekt. Man må evne til å stå i utfordrende relasjoner samt inneha evnen til å være personlig og ikke privat i møte med de rusavhengige. Gjennom denne studien konkluderes det med at likeverdige forhold ikke vil være mulig i en relasjon mellom helsepersonell og rusavhengige. Selv om dette ikke lar seg gjøre er det uansett viktig og likevel forsøke å skape en trygg og god relasjon. Videre bør relasjonsarbeidet baseres i stor grad på de uformelle og spontane møtene og samtalene.
dc.description.abstractTitle: A good relationship with addicts Introduction/background: To build a relationship is a big part of working as a healthcare worker. Even though it’s very important, it is not always easy to create a good relationship. This was something I experienced during my last practice period working with substance users. Therefore, I wanted to look at factors that can create a good relationship with substance users. Purpose: The purpose of this study is to figure out different ways a healthcare worker can create a good relationship with people with substance abuse. Method: This study is a literature study. There are been done systematic searches that have yielded results in five articles used in this paper. Results: Outcomes that came from the selected articles were three main themes: Qualities of health professionals, equality and the spontaneous and informal. Conclusion: In order to create a good relationship with people with substance abuse, healthcare workers must be able to base a relationship on trust and respect. You must be willing to stand in challenging relationships as well as possess personal and not private encounters with the addicts. This study concludes with equal conditions, and through discussion, I find it hard to create equality between professionals and persons with substance abuse. Although it can cause difficulties, it is nevertheless important and the new attempt to create a safe and good relationship with the individual despite these challenges. Furthermore, relational work should be based on the informal and spontaneous meetings and informal conversations.en
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjoner i møte med rusavhengige
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record