Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHamnes, Bente
dc.contributor.authorLindström, Hanna Maria Elisabeth
dc.contributor.authorMyhren, Anette Kvernes
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672428
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn:I en framtid som sykepleiere vil vi møte pasienter med den kroniske diagnosen diabetes mellitus både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sykepleieren møter pasienter med diabetes både i sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Det er ikke alltid at diabetes er hovedfokuset i situasjoner hvor pasienter er innlagt, men det er viktig at vi som sykepleiere har tilstrekkelig med kunnskap om diagnosen. Metode: I Bacheloroppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Vi har hentet kunnskapen vår i litteratur og med hjelp av strukturerte søk i universitetets felles søkedatabase. Det er brukt 6 vitenskapelige artikler. Hensikt: Hensikten med oppgaven er at vi som sykepleiere skal kunne ivareta pasientens grunnleggende behov ved diabetes og da trengs det en oppdatert kunnskap om sykdommen og om pasientgruppen. Resultat: Etter granskning av de 6 vitenskapelige artiklene, fant vi frem til 3 viktige temaer for sykepleierens forebygging av fotsår. Disse temaer er sykepleietiltak rettet mot fotsår, sykepleierens veiledende og undervisende funksjon og livskvalitet for pasienter med fotsår. Konklusjon: Det er viktig at sykepleier holder seg faglig uppdaterte, gir riktige råd og informasjon til pasientene som kan bidra til å forebygge fotsår og andre senkomplikasjoner. Målet vil være at pasienten skal bli trygg på sin egen sykdom og være så selvstendig som mulig.
dc.description.abstractBackground: In the future as nurses, we will encounter patients with the chronic diagnosis of diabetes mellitus in both the municipal health service and in the specialist health field. The nurse will encounter patients with diabetes both in hospitals, nursing homes and in home nursing. It is not always the case that diabetes is the main focus when patients are admitted, but it is important that we as nurses have sufficient knowledge of the diagnosis. Method: Literature study has been the method used in the Bachelor thesis. We have gathered our data from literature and with the help of structured searches in the university's joint search database. 6 scientific articles have been used. Purpose: The purpose of this assignment is that we as nurses, should be able to tend to the patient's basic need with diabetes, and keep an updated knowledge of the disease and the patient group. Result: After reviewing the 6 scientific articles, we found 3 important areas covering the nurse's foot ulcer prevention. These areas are nursing at foot ulcers, the nurse's guiding, teaching function and quality of life for patients with foot ulcers. Conclusion: It’s important that nurses are staying professionally up to date, provide appropriate advice and informasjon to patients that can help prevent foot ulcers and other late complications. The goal will be for the patient to be assured of their own illness and to be as independent as possible.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleierens veiledende og undervisende funksjon hos pasienter med diabetes mellitus type 1 i forebyggingen av senkomplikasjoner som fotsår
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel