Show simple item record

dc.contributor.advisorLizhen Huang
dc.contributor.authorAsbah, Marina
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:19Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672414
dc.description.abstractForskningen ble gjennomført med hensikt å undersøke hvilke påvirkninger feriehus av ulike størrelser har på miljøet. Denne rapporten omfatter analyser av hvilke påvirkninger feriehus har på miljøet, ved å bruk av livssyklusanalyse metoden. Hensikten er å vise arkitekter hvilke påvirkninger konstruksjon av feriehus har på ulike nærmiljøer, basert på ulike design og hvilke størrelser husene har. Disse påvirkningene er basert på ulike materialer brukt i de ulike bygningsarbeidene. Avfallet ble samlet fra fem ulike hjem. De ble deretter sammenlignet i produkt og sluttstadiet i henhold til LCA, samt avfallsbehandling og håndtering. Dette ble gjort for å avgjøre den faktiske påvirkningen fra de ulike husene. Fokuset var hovedsakelig på Klima forandringer, nedbryting av ozon, toksisitet hos mennesker, krefteffekter, partikler, og ioniserende stråling HH utslipp. Resultatene viste at hyttene med mindre bruk av betong i konstruksjon, og har små vinduer har minst påvirkning på miljøet av de ulike kategoriene. For å oppsummere, jo mer tre hytten har, jo mindre utslipp.
dc.description.abstractThe study was conducted to assess the environmental impacts of different sizes of holiday houses. This report encompasses the analysis of the effects of holiday homes on the environment using the Life Cycle Assessment method. The aim is to bring and display to the architectures the impacts of construction of holiday homes to the environment based on the design and the sizes of the houses on various immediate environments. Also, these impacts have been based on the materials used in the different constructions. The wastes were extracted from five different homes. They were then put into comparison for the product stage of LCA and end of life stage including only waste processing and disposal, to determine the actual level of impacts from various houses. It primarily concentrated on climate change, ozone depletion, human toxicity, cancer, particulate matter and ionizing radiation HH effect. The results have shown that the type of house that has more timber, smaller windows area and less concrete have the less environmental impacts in the different categories. To sum up, the more wood the house has, the less Environmntal emissions it produces during different stages of its life.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHow will size and type impact the environmental performance of the holiday buildings?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record