Show simple item record

dc.contributor.advisorOsen, Ottar
dc.contributor.advisorKleppe, Paul Steffen
dc.contributor.advisorBye, Robin Trulssen
dc.contributor.authorHagen, Eirik André
dc.contributor.authorSamset, Einar
dc.contributor.authorTusa, Adrian Sæther
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:00Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672389
dc.description.abstractI denne rapporten blir konseptet rundt en «Towed ROV» studert. Den er gitt av NTNU Ålesund, og er basert på videreutvikling av designet fra forrige års «Towed ROV» bachelorrapport. «Towed ROV» fungerer som en flerbruksplattform som skal slepes bak en båt. Den kan brukes til utforskning og kartlegging, ta bilder av havbunnen og vise videobilder av omgivelsene. Hensikten med dette prosjektet har vært å gjøre ROVen fullstendig funksjonell, med mulighet for å regulere dybden i forhold til havbunnen og vannoverflaten. ROVen styres gjennom et grafisk brukergrensesnitt, der funksjonene oppdateres automatisk og verdier av betydning vises. Selv om miljøet for en undervanns ROV er utfordrende for utstyret, viser oppgaven at en «Towed ROV» kan gjøres fullt funksjonell på rimelige måter.
dc.description.abstractIn this thesis the concept of a Towed ROV is studied. It is given by NTNU Ålesund and is based on further development of the design from last year's Towed ROV thesis. The Towed ROV acts as a multipurpose platform to be towed behind a surface vessel. It can be used for explorations and surveys, take pictures of the seabed, and show a camera live feed of its surroundings. The purpose of this project has been to make the ROV fully functional, with the possibility to regulate its depth relative to the seabed and the water surface. The ROV is controlled through a graphical user interface, where the functions are automatically updated and values of importance are displayed. Although the environment for an underwater ROV is challenging to the equipment, the thesis shows that a Towed ROV can be made fully functional within reasonable means.en
dc.publisherNTNU
dc.titleTowed ROV
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record