Show simple item record

dc.contributor.advisorAngelsen, Anja Katrine
dc.contributor.authorAarnes, Lisa Yoosuphap
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:52Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672372
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven undersøker normer innenfor teksting i audiovisuell oversettelse, med et fokus på kulturelle utrykk innen for den Anglo-Amerikanske kulturen og hvordan disse har blitt oversatt til norsk. Denne undersøkelsen har blitt utført ved å samle inn data fra to utgaver av den populære Amerikanske tv-serien Friends. Den ene utgaven er på DVD fra 2004, og den andre er på Netflix fra 2014. For å begrense undersøkelse, har jeg valgt tre sesonger, en episode fra hver av de sesongene, som inneholder kulturelle elementer fra den Amerikanske høytiden Thanksgiving. De samlede dataene er delt inn i tre forskjellige kategorier og deretter plassert i tre forskjellige tabeller; en tabell per kategori. Videre har dataene blitt analysert ved å bruke Jan Pedersens strategier for oversettelse. Denne undersøkelsen viser at det ikke har skjedd en endring av normer innenfor teksting i perioden mellom de to tiårene brukt i denne bacheloroppgaven.
dc.description.abstractThis thesis investigates developments in subtitling norms in audiovisual translation, with a focus on culture-specific items from Anglo-American culture and how these have been translated into Norwegian. This research has been conducted by collecting data from two editions of the long-running American sitcom Friends: one from 2004 on DVD, and the other on Netflix from 2014. To narrow the research down, I chose three different season and one episode per season, containing cultural elements from the American holiday Thanksgiving. The data was then organized in three different categories, and then placed in three different tables – one table for each category. Further, the data was analyzed by using Jan Pedersen’s translation strategies. The research shows that there has not been any developments in subtitling norms between the two decades used in this thesis.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSubtitling norms in audiovisual translation of "Friends" from two different decades
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record