Show simple item record

dc.contributor.advisorLøfaldli, Eli
dc.contributor.authorJohansen, Natalie Wahl
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:50Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672366
dc.description.abstract"Troskap" er det vanligste diskusjonstemaet i studier om filmatiseringer. I nyere studier er troskap ansett som et lite nyttig verktøy for å analysere forholdet mellom en roman og filmatiseringen. Imidlertid vil denne bacheloroppgaven fokusere på å finne og analysere troskap mellom John Steinbecks Of Mice and Men og to filmatiseringer av romanen; Filmatiseringen fra 1939 regissert av Lewis Milestone og filmatiseringen av 1992 regissert av Gary Sinise. En viss følelse av troskap kan være viktig for å forstå romanens plot og karakterer. Fokuset for denne oppgaven vil være på hvordan de valgte filmatiseringene oppnår troskap med avslutningen av Steinbecks roman og hvordan de forblir tro mot historiens karakterer.
dc.description.abstractFidelity is the most common discussion topic in studies about film adaptations. In more recent studies fidelity has been deemed an unhelpful tool in analysing the relationship between a novel and its film adaptation. However, this bachelor thesis will be focusing on finding and analysing fidelity between John Steinbeck´s Of Mice and Men and two film adaptations of the novel; The 1939 film adaptation directed by Lewis Milestone and the 1992 film adaptation directed by Gary Sinise. A certain sense of fidelity could be important to understand the novel´s plot and characters. The focus of this thesis will be on how the chosen film adaptations achieve fidelity with the ending of Steinbeck´s novel and how they stay true to the characters of the story.en
dc.publisherNTNU
dc.titleThe tragic ending of Of Mice and Men in film adaptations
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record