Show simple item record

dc.contributor.advisorRasmussen, Bjørn
dc.contributor.authorAagård, Inga Dahle
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:43Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672348
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven setter søkelys på drama- og teaterarbeid i den videregående opplæring, og sier noe om hva faget kan bidra med for å øke engasjementet til elevene. Kan drama og teater implementeres som en del av allerede eksisterende undervisningstilbud? Teoretiseringen av videregående opplæring har lenge vært opp til diskusjon, på godt og vondt. Mange elever beskriver en skolehverdag med lite engasjement. Å passivt sitte og høre på læreren som videreformidler kunnskap, er ikke like engasjerende for alle. Forskning viser at engasjement er en av årsakene til frafallet i videregående opplæring. Innholdet i oppgaven viser til forskningsresultater og observasjoner som har blitt gjort ved å bruke drama og teater som læringsform. Funnene viser til at mange elever opplever økt engasjement ved at drama og teater implementeres jevnlig i undervisningen. Slik situasjonen er i dag, er ikke faget en del av ungdommenes hverdag. De elevene som opplever å få slik undervisning har gjerne faglærere med drama- og teaterfaglig kompetanse eller interesse. Oppgaven problematiserer avslutningsvis rundt den generelle delen av læreplanen, som angir de overordnede målene for opplæringen.
dc.publisherNTNU
dc.titleKan drama og teater øke engasjementet i videregående opplæring?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record