Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanem, Guri Ellen
dc.contributor.authorLilleeng, Mathilde Dahl
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:36Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672328
dc.description.abstractTema for oppgaven omhandler formidling av havforskning, i hvilken grad informasjonen når ut til ungdomsskoleelever og viktigheten av at denne aldersgruppen forstår relevansen av tilstanden i havrommet. Temaet belyses gjennom problemstillingen: «I hvilken grad får ungdomsskoleelever i Trondheim informasjon om havet generelt – og om NTNUs forskning på havrommet spesielt?». For å besvare problemstillingen har jeg benyttet en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode, i form av et spørreskjema 120 ungdomsskoleelever fra niende klassetrinn, har besvart. Oppgaven etterstreber å bruke relevante teorier om informasjonskløfter, dybdelæring, mediebruk og den parallelle skolen. I spørreundersøkelsen kommer det blant annet fram at elevene mangler kunnskaper om havet som burde vært mer kjent for dem. Det er heller ikke overvekt av svar som tilsier at de er innforstått med hvilken relevans tilstanden i havet har for både klimaendringene og for livet på jorden. Mine funn viser omsider at elevene selv mener skolen er den beste arenaen for å lære om havet, men tallene viser også at de per i dag ikke opplever å få tilstrekkelig informasjon om dette. Oppgaven har også hatt som intensjon å belyse hvilket medie som egner seg best for forskningsformidling. Medietilsynets undersøkelse av mediebruk blant barn og unge i Norge, peker mot at Youtube er den mest brukte medieplattformen. Dette gjør videodelingstjenesten til den mest attraktive og her er det fullt mulig for NTNU Havrom nå ungdommen der de er, ved å bruke kreativ og pedagogisk måter for å formidle sine forskningsfunn. Oppgaven er skrevet i samarbeid med NTNU Havrom.
dc.publisherNTNU
dc.titleJeg er ikke så opptatt av havet, jeg, fordi jeg har det så bra på land
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel