Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStuvøy, Ingvill
dc.contributor.authorFarstad, Marthe Helen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:59Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672262
dc.description.abstractKva er framstillinga av skeiv identitet i marknadsføring, og korleis kan skeiv marknadsføring bidra til normalisering og reifikasjon av skeiv identitet? For å analysere problemstillinga, har eg delt den opp i følgjande underproblemstillingar: Underproblemstilling 1: Korleis vert skeiv identitet skildra i marknadsføring? Underproblemstilling 2: Bidreg skeiv marknadsføring til normalisering av skeiv identitet? Underproblemstilling 3: Bidreg skeiv marknadsføring til reifikasjon av skeiv identitet? For å svare på desse spørsmåla, vil eg først foreta ei diskursanalyse av tre ulike fjernsynsreklamar, som alle har blitt vist på norsk TV i løpet av dei siste to åra. Vidare vil eg diskutere skeiv marknadsføring i lys av Berger og Luckmann sin teori om sosial konstruksjon, og marxistiske teoriar om kapitalisme og reifikasjon.
dc.description.abstractHow are queer identities shown in marketing, and how can queer marketing contribute to normalization and commodification of queer identity? To analyse the thesis, I have divided it into three sub-questions: Sub question 1: How are queer identites portrayed in marketing? Sub question 2: Does queer marketing contribute to the normalization of queer identity? Sub question 3: Does queer marketing contrivbute to commodification of queer identity? To answer these researchquestions, I will do a discourse analysis of three different TV advertisements, all of which have been shown on Norwegian television in the last two years. Furthermore, I will discuss queer marketing in light of Berger and Luckmann's theory of social construction, and marxist theories on capitalism and commodification.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKva er framstillinga av skeiv identitet i marknadsføring, og korleis kan skeiv marknadsføring bidra til normalisering og reifikasjon av skeiv identitet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel