Show simple item record

dc.contributor.advisorFolkestad, Tor Arne
dc.contributor.authorBruarøy, Ingrid Johanne R.
dc.contributor.authorYksnøy, Nikolai Sandvik
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:36Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672207
dc.description.abstractI bacheloroppgaven er det lagd en analyse av anlegget ved innsamling og systematisering av data for strøm fra vekselretter og smart måler(AMS) fra solcelleanlegget på Biri. Måleperioden var mellom 01.04.2019 og 31.03.2020. Det ble beregnet teoretisk solinnstrålingen ved Biri anlegget for å kunne vite hvor stor den optimale solenergimengden var. Det var også naturlig å undersøke faktorer som kunne påvirke energiproduksjonen, slik at det ble kartlagt hvor stor betydning de eventuelt ville ha. Vi har tatt for oss hvordan anlegget bestående av solceller kan bidra til å redusere energikostnadene til husstanden samt lønnsomheten til investeringen i anlegget. Resultatet av denne oppgaven viser at det var miljømessig gunstig å investere i solcelleanlegget, men økonomisk sett så er ikke produksjonen høy nok for å være lønnsomt. Solcelleanlegget på Biri vil dekke noe av effektsbehovet, men ikke nok til gi en betydelig økonomisk fordel.
dc.description.abstractIn this bachelor’s thesis we investigated and made an analysis of a photovoltaic system by collecting and systematizing data from inverters and smart meters (AMS) from the solar cell system at Biri. The period of the measurements was between 01.04.2019 and 31.03.2020. The theoretical solar radiation on the photovoltaic system at Biri was calculated in order to compare theoretical production with the actual production. It was also natural to investigate factors that could affect the energy production, so that it was identified how important they might be. We have considered how the solar cell system can help reduce the energy costs of the household as well as the profitability of the investment in the system. The result of this thesis shows that it was environmentally beneficial to the photovoltaic system, but from a economically point of view, the effect is not high enough to meet the minimum requirement to make it profitable. The photovoltaic system at Biri covers parts of the power requirements, but not enough to provide a significant economic advantage.en
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av produksjon og økonomi fra et privat solcelleanlegg i Innlandet.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record