Show simple item record

dc.contributor.advisorTesdal, Nils
dc.contributor.authorHynne, Sigurd
dc.contributor.authorNordseth, Morten
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:30Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672204
dc.description.abstractI dag ser man et økende behov for live nyhetsdekning. Adresseavisen er en viktig nyhetsaktør i Norge, og er stadig på utkikk etter måter å forbedre seg på. De har behov for et nytt system for håndtering av live nyhetsdekning. Denne bacheloroppgaven ser på hva som trengs av et slikt system og hvordan dette implementeres. Problemstillingen var å forbedre live dekningsevnen til Adresseavisen ved å utvikle et proof of concept for et nytt live content management system. Ytelseskravet til systemet var at lesere skulle bli oppdatert innen 5 sekunder etter publisering ved 10 000 samtidige lesere. Arbeidet startet med en evaluering av det nåværende systemet i lag med interessenter. Lean utviklingsmetododikk ble valgt som den overordnede metodikken. Det ble utviklet et proof of concept ved å følge prinsippene til lean, og arbeidet ble utført gjennom fire iterasjoner. Når proof of concept var laget, ble det brukertestet og grundig ytelsestestet i et kontrollert miljø. Brukertestene fortalte at funksjonaliteten til systemet var intuitivt å bruke, med unntak av to funksjonaliteter. Til loadtestene ble det utformet modeller som simulerte kravene definert i problemstillingen. Resultatet fra loadtestene viste at et høyt antall tilkoblinger mistet forbindelsen. Videre stresstesting viste at CPU var flaskehalsen til systemet, som indirekte forårsaket at tilkoblinger mistet forbindelsen. Denne informasjonen ble brukt til å gjøre noen endringer, og nye loadtester ble utført. Fra dette kom det to mulige løsninger. Med de nye endringene kan systemet oppdatere lesere med en gjennomsnitt tid på 5 sekunder etter publisering til 10 000 samtidige lesere. Med horisontal skalering kan systemet oppdatere lesere med en maks gjennomsnitt tid på 5 sekunder etter publisering til 10 000 brukere. Til slutt ble det konkludert med at lean utviklingsmetodikk, sammen med ulike praksiser lånt fra andre agile utviklingsmetodikker, var essensielt for å løse problemstillingen.
dc.description.abstractThe demand for live news coverage is steadily growing. Adresseavisen, a major news organization in Norway, is continuously looking for ways to improve and is currently in need of a new system for covering live events. This bachelor thesis is an investigation into what the needs of such a system should be and how it could be implemented. The research question was to improve the live coverage capabilities of Adresseavisen by designing a proof of concept for a new live content management system. The performance criteria for the proof of concept was to update the readers within 5 seconds of publication with a viewership of 10 000 concurrent readers. The work started with evaluating the current live content management system of Adresseavisen. This was done in collaboration with different stakeholders. Lean system development was chosen as the overarching methodology. Following the principles of lean, the proof of concept was developed. The work was done in a series of four iterations. Towards the end of the development the system's features were user-tested, and in a controlled environment, thorough performance testing carried out. The user tests indicated that the functionality of the system was intuitive in use, with two exceptions. During load testing, workload models were created to simulate the requirements defined in the research question. When ran, they resulted in a high number of internal disconnections. Further stress testing uncovered CPU-capacity as the bottleneck in the system, indirectly causing these disconnections. With this information alterations were made, new load tests conducted and two possible solutions purposed. After the new changes the system could deliver updates with a mean response time under 5 seconds with 10 000 concurrent connections. Alternatively horizontal scaling could be done, ensuring that the max response time remains below 5 seconds with 10 000 concurrent connections. Finally, it was concluded that the lean methodology together with the different techniques borrowed from other agile practices proved essential in solving the research question.en
dc.publisherNTNU
dc.titleDevelopment of a live content management system for Adresseavisen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record