Show simple item record

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorStranger, Andreas
dc.contributor.authorSørensen, Brage Vejlgaard
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:50Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672153
dc.description.abstractFlere bedrifter har enten begynt eller vurderer å ta i bruk AI-systemer i organisasjonen deres. AI er en relativt ny teknologi, som er i konstant utvikling. Medier har rapportert ofte om AI, med både positive fremskritt i teknologi og negative artikler om hvordan AI, kommer til å ta over jobben din og gjøre deg arbeidsløs. På grunn av medier og hvordan mennesker er har det oppstått mistillit til denne typen systemer og mange er uvillige eller skeptiske til å ta i bruk denne formen for teknologi. Vi presenterer i denne rapporten hva som kreves av ledere og ansatte i bedrifter for å kunne skape tillit til AI-systemer og ta de i bruk på en riktig måte. Gjennom intervju får vi innblikk i hvordan en bedrift så på AI-systemet sitt basert på tillit og motivasjon. For å skape tillit og motivasjon til rett bruk av AI-system må bedrifter skape mestringsfølelse av bruk av systemet via god opplæring. Bedriften må implementere en helpdesk eller gode ledere som tar ansvar og støtter nye eller usikre brukere av systemet for minske graden av angst en ansatt har for å bruke systemet. Ledere i bedriften må ta i betraktning enkeltindividets emosjoner når det kommer til bruk av systemet og ta i bruk tiltak for at de opprettholder god tillit og motivasjon til AI-systemet. Bedriften må ha en god informasjonskanal ut i bedriften så alle er klar over hvorfor og hvordan de bruker systemet, og vise de ansatte både i praksis og opplæring hva slags nytte vi får fra det. Dersom en bedrift klarer å ta i bruk disse momentene kan de skape tillit til AI-systemene sine og motivere til bruk.
dc.description.abstractSeveral companies have either started, or are considering using AI systems in their organization. Due to AI being new technology, the distrust of these types of systems have occurred and many are reluctant to use this kind of technology. The purpose of this study is to gather information on what is required by business leaders and employees to build trust in AI systems and motivate to proper use. By interviewing a warehouse employee, we gain insight into what employees think of the company's AI system and how they use it. To build trust and create motivation for proper use of the AI systems, companies need to create a sense of mastery of using the system through good training. The company must implement a helpdesk, and/or have capable leaders who supports new or uncertain users of the system. This is to reduce the degree of anxiety an employee may feel when using the system. Business leaders need to take into account the individual's emotions when it comes to using the system and take actions accordingly to maintain trust and motivation for the AI system. The company must have a information channel in the company so that everyone is aware of why and how they use the system. They must also show the employees both in practice and training what kind of benefits we get from use of the system. If a company manages to utilize these factors, they can build trust in their AI systems and motivate for proper use.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan skape tillit til AI-systemer og motivere til korrekt bruk
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record