Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLund, Jostein
dc.contributor.authorJuell, Christian Fredrik
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:39Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672147
dc.description.abstractSopra Steria ønsket å se på mulighetene til å benytte Azure Lighthouse og Azure Sentinel for å jobbe effektivt med sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering i et multitenant miljø i Azure. Det er viktig at dataintegritet og konfidensialitet opprettholdes på tvers av kunder. Målet er å ikke mikse data på tvers av kunder, og sørge for at eventuelle rapporter ikke inneholder data som ikke gjelder kunden. Prosjektet ble gjennomført som en bacheloroppgave på studiet Informatikk, drift av datasystemer. Løsningen demonstrerer hvordan man kan jobbe effektivt på tvers av kunder i Azure Sentinel, ved hjelp av Azure Lighthouse.
dc.description.abstractSopra Steria wanted to look at the opportunities to work efficiently with security monitoring and event management across multiple tenants in Azure, using Azure Lighthouse and Azure Sentinel. It´s important that data integrity and confidentiality are maintained across customers. The goal is not to mix data across customers and ensure that any reports do not contain data that does not apply to the customer. The project was carried out as a bachelor´s thesis as part of the study program Informatics, operations of computer systems. The solution demonstrates how to efficiently work across customers in Azure Sentinel, using Azure Lighthouse.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan jobbe effektivt med sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering i et multitenant miljø i Azure?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel