Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorGrobe, Maren Kagnes
dc.contributor.authorFahlvik, Hanna
dc.contributor.authorVangen, Astrid
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:36Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672144
dc.description.abstractEn digital transformasjonen er en omfattende prosess, og vil berøre flere deler av en organisasjon. Flere bransjer har gått gjennom, og befinner seg fortsatt i en digitaliseringsprosess. Denne oppgaven ser nærmere på hvordan en digital kultur kan støtte opp under utvikling og vekst i organisasjoner. For å kunne undersøke dette har vi sett nærmere på relasjonen mellom digital kultur, organisasjonskultur og den digitale transformasjonen, samt hvilke egenskaper i en digital kultur som vil kunne påvirke mulighetene for utvikling og vekst. For å skrive oppgaven har vi tatt i bruk en metode i form av et semistrukturert intervju, i tillegg til å undersøke kjente teorier og litteratur. Caset for oppgaven er en BPO-bedrift som har vært gjennom en digitaliseringsprosess, og vi har intervjuet representanter med ulik bakgrunn fra casebedriften. Dette har gitt oss et godt informasjonsgrunnlag, men også pekt på nye synspunkter og refleksjoner innenfor temaet. Rapporten ser på de mulighetene som vil foreligge for en bedrift, dersom det eksisterer en digital kultur. Vår studie belyser også sammenhengen mellom en organisasjonskultur og en digital transformasjon. I forskningsrapporten kommer det frem at det er flere faktorer i en organisasjonskultur å ta hensyn til, dersom en skal kunne oppnå de målene som er ønsket, og at en digital kultur vil kunne være et nyttig hjelpemiddel for å fremme utvikling og vekst.
dc.description.abstractA digital transformation is a process with far-reaching impacts that will have an effect on many parts of an organization. Many industries have experienced, or are in the midst of, a digitalization process. This dissertation aims to understand how digital cultures may support development and growth within an organization. To examine this, we have taken a closer look at the relationship between digital culture, organizational culture and the digital transformation, in addition to what characteristics within a digital culture that may affect the opportunities for growth and development. The data presented in this dissertation consists of one semi-structured interview, and pre-existing literature on the subject. The case study chosen to strengthen this dissertation thesis is a Business Process Outsourcing company, that has undergone a process of digitalization, interviewing employees from different segments within said organization. The results from these interviews has not only provided us with a good basis of knowledge, but furthermore introduced us to new viewpoints and reflections within this field of study. The report examines the opportunities that may lie ahead for a company that inhabits a digital culture. Furthermore, our research examines the context between an organizational culture and a digital transformation. In the report we have produced, we highlight that there are more factors in an organizational culture that needs to be accounted more if a company is to reach the digitalization targets it aims for, and that a pre-existing digital culture is a useful aid in the search for development and growth.en
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital kultur: Samspillet mellom organisasjonskultur og digital transformasjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel