Show simple item record

dc.contributor.advisorTevik, Kjerstin Elisabeth
dc.contributor.authorHovd, Kathrine
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:17Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672111
dc.description.abstractTittel: Identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Hensikt: Hensikten er å belyse hvordan sykepleiere kan identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost? Metode: Metoden er en systematisk litteraturstudie som inneholder relevant litteratur og forskningsartikler basert på kvalitativ og kvantitativ metode. Resultat: Sykepleiernes kunnskap og kompetanse for sepsis er av betydning for sepsisidentifisering. NEWS er det mest nøyaktige kartleggingsverktøyet på sengepost. SIRS har lavere sensitivitet i sepsisidentifisering på sengepost og hos den eldre pasienten innlagt med bakteriemi. Eldre pasienter med bakteriemi har fravær av typiske symptomer på infeksjon. Konklusjon: Undervisning av sykepleiere i å identifisere symptomer på sepsis kan bidra til å redusere sepsisdødeligheten. Sykepleierens funksjon, økt kunnskap om sepsis og bruk av kartleggingsverktøy kan bidra til å identifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost. Nøkkelord: sykepleierens funksjon, identifisere, sepsis, eldre pasienter, sengepost, kartleggingsverktøy.
dc.description.abstractTitle: Identify sepsis in elderly patients at ward. Reason: The reason is to show how nurses could be able to identify sepsis in the elderly patients at ward. Problem set: How can nurses identify sepsis in elderly patients at ward? Method: The method is a systematic literature study which includes relevant information on literature and science articles based on both a qualitative and quantitative method. The result: The nurse´s knowledge and competence on the symptoms of sepsis is of value for the identification of sepsis. NEWS is the most accurate mapping tool for identifying sepsis at ward. SIRS is less sensitive at identifying sepsis at ward and in the elderly patient with bacteremia. Elderly patients with bacteremia lack symptoms which are typical for the infection. Conclusion: Educating nurses at identifying symptoms of sepsis could reduce the chance of death. The role of the nurse, increased knowledge on sepsis and the use of mapping tools could help identify sepsis in the elderly patients at ward. Keywords: The role of the nurse, identify, sepsis, elderly patients, ward, mapping tool.en
dc.publisherNTNU
dc.titleIdentifisere sepsis hos eldre pasienter på sengepost
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record