Show simple item record

dc.contributor.advisorØverli, Jan Arve
dc.contributor.authorStensaker, Matias Takle
dc.date.accessioned2020-07-29T16:00:48Z
dc.date.available2020-07-29T16:00:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670428
dc.description.abstractEn av de største utfordringene i dagens samfunn er global oppvarming. Betong er utvilsomt det mest brukte bygningsmaterialet i verden. Bygge bransjen er ansvarlig for en stor mengde utslipp av klimagasser i forbindelse med oppføringen av nye prosjekter. En endring i tankegangen hos forbrukerne og bygge bransjen har skjedd i takt med den økende problematikken av menneskenes felles problem. En sammenligning og levedyktighetsanalyse av fire forskjellige etasjeskillere, plasstøpt, plattendekke, bubbledeck og hulldekke har blitt gjennomført for å kunne vurdere den optimale utforminger. Hovedresultatene inkluderer kalkyler knyttet til betongvolum, kostnader og det globale oppvarmingspotensialet av hver løsning. Den optimale utformingen av etasjeskillere avhenger av hva du vektlegger i vurderingen og vil variere avhengig av størrelsesordenen til prosjektet.
dc.description.abstractOne of the largest challenges our society faces is global warming. Concrete is undoubtedly the most used building material in the world. The construction industry is responsible for a large amount of green-house gas emissions connected to the completion of new projects. A shift in mindset of the users and the construction industry has been happening correlating to the severity of our common problem. A comparison and viability analysis of four slab types, In-situ, Filigree, Bubbledeck, and Hollow core slabs has been done to evaluate optimal designs. The main results include estimations of material usage of concrete, cost, and the global warming potential of each evaluated option. The optimal slab design depends on what you place emphasis on and will vary for project scopes.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleComparison and Viabiliy Analysis of Concrete Slabs
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record