Show simple item record

dc.contributor.advisorRasmussen, Bjørn
dc.contributor.authorEngeskaug, Mia Helene 'Ted'
dc.date.accessioned2020-07-23T16:00:59Z
dc.date.available2020-07-23T16:00:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670063
dc.description.abstractEtter tre år med studier i kritisk tenkning i England var jeg veldig bevisst på nyliberalismens 40-årige hendelsesforløp og katastrofale påvirkning på det britiske samfunnet, og verden generelt. Men da jeg kom tilbake til Norge, følte jeg meg fortsatt forvirret angående nyliberalismens funksjon i Norge, og dermed hvordan man som aktivist og teaterstudent, eventuelt kan gjøre motstand i en tid hvor dette aldri har vært viktigere. I denne bacheloroppgaven Radikalt teater i Norge - en analyse av Tramteaterets møte med nyliberalismen, undersøker jeg dermed nyliberalismens utvikling og rolle i Norge. Dette gjør jeg delvis gjennom teori om nyliberalismen og så igjennom å analysere hvordan Tramteateret, en av Norges mest innflytelsesrike teatergrupper, gjorde (bevisst eller ikke bevisst) kunstnerisk motstand mot disse nyliberale endringene i samfunnet mens de var aktive på 70-og 80-tallet. De sier selv de ikke forsto nyliberalismen, men jeg argumenterer at det er vanskelig å forstå sin samtid, samtidig som deres grundige antikapitalistiske research og analyse (bevisst eller ikke) angrep kjennetegn ved nyliberalismen: som frihet for markedet, individualisme og vekstprinsippet, samtidig som den klarte å dekonstruerte ideen om Norge som den perfekte sosialdemokratiske stat. Jeg gjør og et poeng av at teaterformen deres, musikkrevy, var spesielt godt egnet for motstand og frigjøring.
dc.description.abstractAfter three years of studying critical thinking in the U.K., I was intensely aware of neoliberalism’s 40-year history, and the connected catastrophic consequences, in British society – from the politics of austerity down to the marketisation on my university. However, after returning to Norway, I still felt confused about neoliberalism’s function in Norwegian society, and therefore, how I was an activist and theatre student might resist it. In this thesis, Radical theatre in Norway – an analysis of Tramteaterets meeting with neoliberalism, I will investigate the development and role of neoliberalism in Norway. I’ll do this by looking at theory on neoliberalism, and from there analyse how Tramteateret, one of Norway’s most influental theatre groups, tried to artistically resist these aforementioned neoliberal changes in society while they were active in the 70’s and 80’s. While they themselves said they didn’t understand neoliberalism at the time, I would argue that their thorough anticapitalistic research and analysis (consciously or not) attacked the very core of Neoliberal ideology; like the idea of freedom for the marked, individualism, and the growth-principle, while they also managed to deconstruct the idea of Norway as the perfect social democratic nation. I also make a point of highlighting their art form of choice, the music-review (musikk-revy), as especially suitable in their project of resistance and liberation.
dc.publisherNTNU
dc.titleRadikalt teater i Norge: En analyse av Tramteaterets møte med nyliberalismen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record