Show simple item record

dc.contributor.advisorMalvik, Anders
dc.contributor.authorVagstein, Ingrid Owe
dc.date.accessioned2020-07-22T16:02:42Z
dc.date.available2020-07-22T16:02:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669961
dc.description.abstractAmalie Skram illustrerer en virkelighet – en virkelighet, som gjennom en stedsanalyse av bordellet i Prinsesse Strit, kan bidra med økt kunnskap om Sivert, i tillegg som det bidrar til forståelse av hvordan verden så ut på 1850-tallet. I denne bacheloroppgaven har jeg analysert bordellet i To venner i et stedsperspektiv, og sett på stedets funksjon. Ved å undersøke To venners bordell i et stedsperspektiv, mener jeg nye aspekter ved Skrams litteratur kommer frem: Bordellet kan bidra med nye dimensjoner av forståelsen av Sivert, og av romanen i et samfunnsanalytisk perspektiv, enn utelukkende bare et innblikk av sjømannskulturen. Ved å forske på bordellet åpner det opp for nye diskusjoner om Siverts utviklingsreise. Ved å blant annet trekke linjer til drapet på farmoren som skjer frem i tid, kan vi se at bordellet har hatt en meningsbærende betydning for Sivert. Han forstår dessuten at han aldri kommer unna skammen hjemmefra – skammen forfølger han uansett hvor langt man prøver å rømme fra den: Arvens deterministiske lov er ikke til å unnslippe. Bordellet i Prinsesse Strit i et globalt stedsperspektiv har vist oss hvordan verden kan knyttes sammen, samtidig også hvordan den unngår det. Bordellets maktstruktur viser en brutal virkelighet for de som er fanget av den økte kapitalismen og globalisering. Virkeligheten er at de som befinner seg på bunnen, forblir på bunnen; jo mer sjømennene reiser og driver handel, jo mer isolert og lukket blir bordellet. Gevinsten blir hos kolonimakten, Storbritannia, og skillet mellom Vesten og Orienten opprettholdes – skillet går i arv. Bordellet i Prinsesse Strit er så mye mer, enn bare et stereotypisk bilde av sjømannens mange havnebesøk.
dc.description.abstractIn this bachelor assignment I have analyzed the brothel in To venner with a place perspective, and looked at the brothel's function in literature. By examine To venner's brothel, I think new aspect with Skram's literature will appear: The brothel can contribute with new dimensions of Sivert, and about the sociaty in the 1850's, not just about the maritime-culture. By researching the brothel, it will open up for new debates about Sivert's evolution. Especially, when looking at how the brothel is connected with the killing on his grandmother in the future. We have seen that the brothel has been a meaningful place for Sivert. He understand that he will never escape the shame from home - the shame follows him no matter where he goes: the determining law of inheritance is not to escape. The brothel in Prinsesse Strit in a global perspective has shown us how the world can connect, but on the same time how it avoids it. The powerstructure in the brothel shows a brutal reality of the people capture by capitalism and globalism. The reality is that the people on the bottom, stays on the bottom; the more the seamen travel, the more isolated the brothel will be. The winning stays with the colonists, Great Britain, and the seperation between the West and the Orient maintaines: The seperation goes from generation to generation. The Brothel in Prinsesse Strit is so much more, than just a stereotypic glance in the maritim-culture.
dc.publisherNTNU
dc.titleBordellet i Prinsesse Strit
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record