Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelle, Torstein Elias Løland
dc.contributor.authorKaspersen, Eivind Andreas Erdahl
dc.contributor.authorRengård, Tobias
dc.date.accessioned2020-07-22T16:02:13Z
dc.date.available2020-07-22T16:02:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669943
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å få et innblikk i, og kartlegge hvordan utviklingen av programvare foregår i dag og om metoden Concurrent Design (strukturert metode basert på tverrfaglig samarbeid i sanntid) kan tilføre noe av verdi på dette området. Problemstillingen vi har brukt lyder som følger: “Hvordan egner Concurrent Design (CCD) seg som prosjektmetode i utvikling av programvare?”. Resultatene av denne studien bygger på et teoretisk grunnlag av programvareutvikling og CCD, etterfulgt av syv kvalitative semistrukturerte dybdeintervjuer med en representativ gruppe sentrale deltakere i prosessen innen utvikling av digitale produkter og tjenester. Disse er hovedsakelig ressurser knyttet til konsulentvirksomhet og med bakgrunn fra forskjellige sektorer (privat og offentlig). Konklusjonen vår fra dette arbeidet viser at såkalt smidige utviklingsmetoder i stor grad foretrekkes, og er den “de facto” fremgangsmåten for utviklingen av programvare i dag. Det er en del fellesnevnere mellom arbeidsprosessene for CCD og utviklingen av programvare, som for eksempel workshops. CCD er imidlertid karakterisert av en mer rigid og systematisk struktur i forhold til det vi ser i de smidige metodene. Vår oppfatning er at CCD kan bli for omfattende til direkte bruk i programvareutviklingsprosjekter i forhold til dagens praksis, som har vist seg å dra nytte av mer fleksibilitet.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to gain insight and to outline the current situation of software development and to assess if the Concurrent Design method (structured method based on interdisciplinary teamwork in real time) can add value in this area. The research question we have constructed is as follows: "In what way is Concurrent Design (CCD) suitable as a project method in software development?". The results of our study rests upon the theoretical foundation of software development and CCD, followed by a total of seven semi-structured interviews with a representative group of central participants of the process within the development of digital products and services. Our respondents are mainly related to consultancy and with backgrounds from different sectors (private and public). Our conclusion shows that so-called flexible development methods are much preferred and is the "de facto" approach to software development today. There are some common denominators between the CCD work processes and software development, such as workshops. However, CCD is characterized by a more rigid and systematic structure compared to what we see in the flexible methods. Our view is that CCD may become too extensive for direct use in software development projects in relation to current practice, which has proven to benefit from more flexibility.
dc.publisherNTNU
dc.titleConcurrent Design og Programvareutvikling
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record