Show simple item record

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorLyslo, Emma
dc.date.accessioned2020-07-17T16:00:51Z
dc.date.available2020-07-17T16:00:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669445
dc.description.abstractABSTRAKT Innledning: Spedbarnsdødelighet har vært et stort problem for mellom- og lavinntektsland. Flere initiativ har satt igang arbeid for å minimere dødeligheten verden over. Ny forskning viser at tidlig igangsettelse av amming har en stor påvirkning for å redusere sykelighet og dødelighet blant spedbarn. Gjennom et praksisopphold i Nepal ble det undersøkt nærmere på sykepleiernes kunnskap rundt tidlig igangsettelse og dagens praksis. Metode: Det ble brukt en kvalitativ metode, hvor syv semistrukturerte intervju av sykepleiere på føde- og barselavdelingen ble gjennomført. Som supplement til svarene ble kliniske observasjoner notert i en ustrukturert loggbok. Rådataene ble analysert inspirert av Granheims & lundman og dataen ble til slutt delt inn i tre hovedkategorier og fem subkategorier. Resultat: Resultatene viste at sykepleierne hadde liten kunnskap om tidlig igangsettelse av amming og at dette ble sjeldent gjennomført på avdelingene. Sykepleierne savnet struktur, retningslinjer og kunnskap for å gjennomføre undervisning og veiledning av temaet. Resultatene viste også at sykehuset hadde fokus på amming og at flere tiltak hadde blitt satt i gang for å bli et barnevennlig sykehus. Konklusjon: Det kom fram at sykepleierne manglet kunnskap om tidlig igangsettelse av amming. Det var også mangel på struktur og klare retningslinjer på avdelingene. Sykehuset har startet arbeidet med å forbedre seg gjennom flere ulike tiltak. Likevel er det flere faktorer som må på plass for at sykehuset skal bli et barnevennlig sykehus, blant annet struktur og klare retningslinjer. Nøkkelord: Tidlig igangsettelse av amming, informasjon, veiledning, retningslinjer, kolostrum, barnevennlig sykehus og spedbarnsdødelighet
dc.description.abstractABSTRACT Introduction Childmortality in low- and middelincom countries have been a big problem. Many initiatives has come together to decline the childmortality rates globally. New research show that early initiation of breastfeeding has a big impact to morbidity and mortality amongst neonates. During a practical placement in Nepal I studied the use of early initiation of breastfeeding and nurses knowledge about it. Method A qualitative method was used where seven semi structured interviews was taken from the nurses working in the labour- and postnatalwards. As a supplement to the interviews an unstructured loggbook was written with the observations from the clinical placement in these wards. The data was analysed and formed three main categories and five sub-categories. Results The results showed that the nurses had little knowledge about early initiation of breastfeeding and was rarely done at the wards. The nurses missed structure, guidelines and education on the theme to feel comfortable with educating and guiding the mothers. The results also showed that the hospital had put together new measures to become a baby-friendly hospital in the future. Conclusion The nurses at the hospital lacked knowledge about early initiation of breastfeeding. Also the wards needed more structure and clear guidelines available. The hospital has already started the work against becoming a baby-friendly hospital with new measures. But to reach their goals they also need more structure and clear guidelines in the wards Keywords: Early initiation of breastfeeding, Childmortality, Kolostrum, information, guidance, baby-friendly hospital and guidelines
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlig igangsettelse av amming - et steg i riktig retning?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record