Show simple item record

dc.contributor.advisorNetland, Torbjørn Hestenesnb_NO
dc.contributor.authorHurtig, Torkjel Ustgårdnb_NO
dc.contributor.authorSunde, Stine Seljenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:31:14Z
dc.date.available2014-12-19T14:31:14Z
dc.date.created2014-09-17nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier747966nb_NO
dc.identifierntnudaim:11590nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266940
dc.description.abstractLungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og så mange som seks mennesker dør hver dag av sykdommen. Pasientene som har størst sannsynlighet for å leve lengst, er de som blir behandlet kirurgisk. Sjansene for å kunne gjennomgå operasjon reduseres jo lenger ut i sykdomsforløpet pasienten kommer, så tiden spiller en viktig rolle for pasienten.Gjennom de nasjonale retningslinjene har helsemyndighetene siden 2011 anbefalt alle helseforetak å utrede minst 80 % av pasientene henvist med mistanke om kreft i løpet av 20 virkedager. Lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital har jobbet målrettet med en standardisering av lungekreftforløpet, men tallene viser at kun 35 % av pasientene oppfylte retningslinjene det året.Oppgavens teoretiske grunnlag er hentet fra litteratur om Lean i sykehus. Med utgangspunkt i teorien har vi utviklet et rammeverk etter kategoriene ''fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter'', ''redusere variasjon'' og ''fjerne flaskehalser'' som benyttes i diskusjon og anbefalinger.Problemstillingen er undersøkt ved hjelp av kvalitative metoder, hovedsakelig gjennom intervju og observasjon.Datainnhentingen, rammeverket, og prosesskart over forløpene leder frem til en diskusjon av fem potensielle forbedringsområder i forbindelse med den patologiske undersøkelsen. (1) Organisering av biopsitaking, (2) bruken av Felles Prøvemottak, (3) fiksering av prøven, (4) kjøring av fremføringsmaskiner og (5) formidling av foreløpig prøvesvar. På bakgrunn av diskusjonen kommer vi med konkrete anbefalinger til St. Olavs Hospital om å gjennomføre tiltak til fire av de fem ovennevnte forbedringsområdene. Anbefalingene vil bedre flyten for lungeprøvene og kunne bidra med en potensiell reduksjon i ledetiden på to til fem virkedager i det totale lungekreftforløpet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleLean i Sykehus: Reduksjon av ledetiden til lungekreftforløpet ved St. Olavs Hospital med fokus på patologisk avdelingnb_NO
dc.title.alternativeLean in Hospitals: Reduction of lead time in the lung cancer care pathway at St. Olav's Hospital with an emphasis on the Department of Pathologynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record