Show simple item record

dc.contributor.advisorSørsveen, Aurora
dc.contributor.authorEriksen, Fredrik Norman Lysaker
dc.date.accessioned2020-07-14T16:03:54Z
dc.date.available2020-07-14T16:03:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664099
dc.description.abstractÅ være fotballsupporter kan bety ulike ting basert på hvem som du spør. For noen innebærer det å stå på stadion og synge sanger, mens for andre betyr det å se laget sitt på TV. Å være riktig supporter er et kjent diskusjonstema blant fotballsupportere. Denne oppgaven gjør et forsøk på å finne ut hva ultrassupportere i Norge mener en fotballsupporter er, og hvordan de føler seg sett på av samfunnet og media. Oppgaven er basert på 4 dybdeintervjuer gjort av supportere til eliteserieklubben Stabæk. Empirien er sett i lys av Giulianottis supporter-kategorier og Beckers stemplingsteorier. Resultatene viser at supporterbegrepet er et vanskelig å begrepsfeste, men at alle som har kjærlighet og følger et lag blir sett på som supportere. Fotballsupportere og ultras innlemmes ofte i en avvikende kultur og får et stempel som outsidere. De aksepterer at andre ser ned på dem og at de ofte ikke blir sett på som "normale", likevel blir de godtatt av hverandre.
dc.description.abstractBeing a football supporter can mean different things based on who you ask. For some it means standing in the stadium and singing songs, while for others it means watching their team on TV. Being the right kind of supporter is a well-known topic of discussion among football fans. This assignment is an attempt to find out what ultrasupporters in Norway think a "football supporter" is and how they feel viewed by society and the media. The thesis is based on 4 in-depth interviews by supporters of the eliteserie club Stabæk. The empiricism is seen in the light of Giulianotti's supporter categories and Becker's stamping theories. The results show that the concept of the supporter is difficult to conceptualize, but that everyone who has love for and follows a team is regarded as supporters. Football supporters and ultras are often incorporated into a divergent culture and receive a stamp as outsiders. They accept that others look down on them and that they are often not seen as "normal", yet they are accepted by each other.
dc.publisherNTNU
dc.title"Du har sofa supporteren liksom, men de kan for al del være like gode supportere de"
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record