Show simple item record

dc.contributor.advisorKermit, Patrick.
dc.contributor.authorJansen, Alexander.
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:43Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663830
dc.description.abstractFormålet til denne studien er å utforske hvilken betydning innovasjon og velferdsteknologi har for rammestrukturene som danner helsevesenet og deres funksjoner og mål. Studiens problemstilling er: ««Hva sier norsk kvalitativ forskning om helsepersonells opplevelse av velferdsteknologi i arbeidshverdagen?». Studien er en kvalitativ litteraturstudie basert på fem forskningsartikler funnet i et utvalg av akademiske litteraturdatabaser. I analysen av forskningsartiklene er det funnet tre hovedtemaer: Organisering av innovasjons- og implementeringsprosesser i virksomheter. Samhandling mellom de ulike aktørene. Helse og teknologi. Helsepersonell opplever velferdsteknologi som positivt, men utfordrende. De stiller spørsmål for hvorvidt teknologien kan erstatte deres nærhet i omsorgsarbeid, og har tydelig krav og forventninger til opplæring og kompetanseheving på velferdsteknologi. Innovasjon og velferdsteknologiens økende betydning og tilstedeværelse i helse- og omsorgstjenestene virker å være hverken forutsigbart, enkelt, eller enstydig. Behovet for å ivareta de ulike aktørene, og deres behov, virker å være av særlig viktighet og nødvendighet. Studien ser også en mangel på fullstendig forståelse for fenomenet helseinnovasjon innen forskning.
dc.description.abstractThe aim of this study is to explore the topic of innovation and welfare technology in health care services. The theme of the study is "What does norwegian qualitative research say about health care professionals experience of welfare technology in their everyday work?". This study is a qualitative literature study based on five research articles. The articles were found searching several academic literary databases. By analysing the articles three main themes were discovered: Organising implemenation of new welfare technology in health care services. Collaberation and cooperation. Health and technology. Health care workers have positive attitudes towards innovation and welfare technology, whilst finding it challengning to comprehend. They raise questions as to whether technology can replace their role in providing relations based, close care. Health care workers demand and expect receiving education and competency in using new technology. The study shows that innovation and welfare technology is not perceived as one predictable, definable concept, but poses different challenges, needs, and demands based on where and why it is introduced and enabled. Innovation must be able to fulfil these criteria in order to become a positive development for the health care field and the different actors within. The study also shows the lack of, and need for more, research and knowledge pertaining to health care innovation.
dc.publisherNTNU
dc.titleHelsepersonells opplevelse av innovasjon og velferdsteknologi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record