Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Øystein
dc.contributor.authorSæther, Kim Lasanthe
dc.contributor.authorFigenschau, Mathias
dc.date.accessioned2020-07-10T16:00:35Z
dc.date.available2020-07-10T16:00:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663733
dc.description.abstractHvert år utføres det mange ortopediske operasjoner. Ved slike operasjoner benyttes det C-buer med veiledende røntgenstråling. Røntgenstrålingen som anvendes medfører stokastiske- og potensielt deterministiske stråleeffekter og reguleres dermed av myndighetene. I 2017 trådte en oppdatert Strålevernforskrift i kraft, forandringene inkluderte at yrkeseksponerte skal deles inn i en av to kategorier, basert på forventet stråledose. For at yrkeseksponerte skal bli plassert i kategori A må de overstige en av flere terskler. Blant disse terskelverdiene er en årlig ekvivalent dose til hud eller ekstremitet på 150 mSv. Denne studien har som mål å undersøke stråledosen til hendene på ortopediske kirurger. Målingene ble utført ved Ortopedisk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. Utvalget for studien besto av 6 forskjellige ortopediske kirurger, og måleperioden var begrenset til februar 2020. For å måle stråledosen til ekstremiteten ble det benyttet et ringdosimeter og et armdosimeter på hver ortoped. I tillegg ble det benyttet to skjemaer for å samle inn relevant informasjon fra de forskjellige operasjonene. Det ble utført totalt 29 målinger i løpet av måleperioden. Doserapporten viste ekvivalente doser til finger mellom 0 og 1,63 mSv. Ekvivalente doser til underarm varierte fra 0 til 0,43 mSv. Basert på de høyeste målte stråledosene, estimeres årlig ekvivalent dose til 19,56 mSv til finger og 5,16 mSv til underarm. Dersom man sammenligner forholdene mellom arm- og fingerdoser finner man en middels korrelasjon. Denne korrelasjonen mellom arm- og fingerdose, samt data innsamlet ved hjelp av skjemaene, antyder at den enkelte ortopedenes arbeidsteknikk og/eller kirurgisk prosedyre kan være av betydning for fingerdosen. Likevel kan videre studier av større omfang kunne bidra ytterligere til problemstillingen.
dc.description.abstractEach year a considerable amount of orthopedic surgeries are performed. These surgeries employ C-arms and x-ray imaging as guidance. However, the ionizing radiation which makes the imaging possible, is also hazardous. In radiobiology, we differ between stochastic and deterministic effects. Because of these hazardous effects the use of ionizing radiation in medical imaging is regulated by the government. In 2017 an updated “Strålevernforskrift” (Regulations of radiation protection) went in effect. This included changes that demands occupationally exposed workers to be sorted into one of two categories, based on the expected amount of radiation exposure. For workers to be placed in category A they have to reach a certain threshold in regards to dosage. Amongst these thresholds is the threshold of 150 mSv annually in equivalent dose to the skin or extremities. he goal of this study is to measure the radiation dose to the hands of orthopedic surgeons at St. Olavs Hospital in Trondheim. The selection consists of 6 different orthopedic surgeons. The measuring period was restricted to february 2020. To measure radiation dose to the hand, a ring- and an arm dosimeter was used on each surgeon. In addition to this, two different observational forms was used to gather relevant information from each surgery. In total, 29 measurements was gathered in the set time period. The dosage report showed equivalent dose to fingers between 0 and 1,63 mSv. Equivalent dose measured at the arm was between 0 and 0,43 mSv. Based on the highest measured radiation doses, it translates to an estimated annual equivalent dose of 19,56 mSv to the finger, and 5,16 mSv to the arm. The relationship of the resulting doses measured at the finger and arm were of medium correlation. This medium correlation between radiation dose to arm and finger, supplied with information from the observastional forms, suggests that the orthopedics working techniques and/or surgical procedures could be affecting the radiation dose to fingers considerably. However, further studies of a larger scale is suggested for more conclusive results.
dc.publisherNTNU
dc.titleMåling av stråledoser til hender på ortopeder ved kirurgi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel