Show simple item record

dc.contributor.advisorSitter, Beathe
dc.contributor.authorHolm, Jenny Holthe
dc.contributor.authorHøie, Tonje Aaboen
dc.contributor.authorTetlimo, Tonje
dc.date.accessioned2020-07-10T16:00:32Z
dc.date.available2020-07-10T16:00:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663731
dc.description.abstractBakgrunn: Buscopan er et spasmolytisk legemiddel som benyttes for å gi avslapning av glatt muskulatur. Dette legemidlet kan benyttes ved MR for å redusere bevegelsesartefakt fra tarmperistaltikk, og skal dermed bidra til å forbedre bildekvaliteten. Det er gjort lite forskning på Buscopan sin effekt på bildekvalitet ved MR, og det som er publisert viser varierende effekt av legemidlet. Hensikt: Hensikten med denne studien var å belyse hvorvidt Buscopan har en signifikant effekt på bildekvalitet ved MR-protokollen cancer recti. Metode: I denne studien ble det samlet inn data fra seks pasienter. T2-vektede MR-bilder ble tatt opp med en turbo spinn-ekko sekvens før og etter intravenøs injeksjon av Buscopan, og ble deretter sammenlignet. ROIer ble lagt i tre snitt, og det ble utført kvantitative analyser av to SNR-målinger, tre CNR-målinger og én måling av intensitetsforhold. Alle kvantitative mål ble sammenlignet med paret Wilcoxon test. I tillegg utførte en radiograf en kvalitativ vurdering, hvor hver bildeserie ble kategorisert som enten diagnostisk nyttig eller ikke-diagnostisk nyttig. Resultater: Kun CNR mellom fossa ischioanalis og musculus obturatorius internus viste signifikant forskjell mellom bildeseriene med og uten Buscopan. Alle bildeseriene med og uten Buscopan ble kategorisert som diagnostisk nyttig. Konklusjon: Denne studien viste at Buscopan sin effekt på bildekvalitet ikke ga en signifikant endring ved flertallet av målingene, samtidig som at alle bildeseriene ble vurdert som diagnostisk nyttig. Derfor kan det ikke sies at legemidlet gir en vesentlig effekt på bildekvalitet ved MR-protokollen cancer recti i vår studie. Likevel er datagrunnlaget for smalt til å trekke en sikker konklusjon, og det kan derfor være interessant å forske videre på emnet.  
dc.description.abstractBackground: Buscopan is a spasmolytic drug which is used to relax smooth muscle, and can be used in MRI to reduce motion artefacts from peristaltic motion, which in turn should improve the image quality. There has been little research on the impact of Buscopan on image quality in MRI, and the few published studies show that the drug has a varying effect on image quality. Purpose: The purpose of this study was to investigate whether Buscopan has a significant effect on image quality in an MRI-protocol for cancer recti. Method: In this study, data was collected from six patients. T2-weighted MRI images were acquired by a turbo spin echo sequence, before and after intravenous injection of Buscopan, and was then compared. ROIs were placed in three different slices, and a quantitative analysis of two SNR-measurements, three CNR-measurements and one intensity-ratio was conducted. All the quantitative measurements were analysed using a paired Wilcoxon signed-rank test. A radiographer classified the images as either diagnostic useful or non-diagnostic useful. Results: Only the CNR-measurement between fossa ischioanalis and musculus obturatorius internus showed a significant difference between the sequences with and without Buscopan. All the images with and without Buscopan were assessed as diagnostic useful. Conclusion: This study shows that Buscopan has no significant effect on image quality in the majority of the measurements. In addition to this, all the images were assessed as diagnostic useful. Based on the results in this study, it cannot be stated that the drug has a significant effect on image quality in the MRI-protocol cancer recti. However, the data is too narrow, and a larger trial is required for any conclusive evidence that Buscopan does or does not improve image quality.
dc.publisherNTNU
dc.titleBuscopan sin effekt på bildekvalitet ved MR-protokollen cancer recti
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record