Show simple item record

dc.contributor.advisorPrestmo, Joakim Blix
dc.contributor.authorJohansen, Mette Marit
dc.date.accessioned2020-07-09T16:03:00Z
dc.date.available2020-07-09T16:03:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663613
dc.description.abstractDet er viktig for den norske økonomien å ha en effektiv pengepolitikk. Norges Bank vil da være i stand til å kontrollere de korte rentene i markedet ved å endre styringsrenta, og dermed påvirke boliglånsrenta husholdningene står overfor. Målet med denne masteroppgaven er å estimere gjennomslaget og justeringshastigheten fra styringsrenta til pengemarkedsrenta, og fra pengemarkedsrenta til boliglånsrenta. Jeg vil da indirekte kunne si noe om hvordan endringer i styringsrenta påvirker boliglånsrenta. Jeg estimerer en VECM for perioden 2005(3)-2018(4) ved bruk av Johansens kointegrasjons-test, og finner at både boliglånsrenta og pengemarkedsrenta; og pengemarkedsrenta og styringsrenta er kointegrerte. For å teste robustheten til de estimerte modellene utfører jeg Granger-kausalitetst-tester, impulsrespons-analyser og estimering av underutvalg. Resultatene fra begge modellene mine viser et fullt gjennomslag på lang sikt og et ufullstendig gjennomslag på kort sikt.
dc.description.abstractIt is important for the Norwegian economy to have an efficient monetary policy. Norges Bank will then be able to control the short term market rates by adjusting the policy rate, and thereby affecting the mortgage rate facing the households. The aim of this master's thesis is to estimate the the pass-through and the speed of adjustment from the policy rate to the money market rate, and from the money market rate to the mortgage rate. I will then indirectly be able to measure the impact of changes in the policy rate to the mortgage rate. I am estimating a VECM for the period 2005(3)-2018(4) with the use of Johansens's cointegration test and find that both the mortgage rate and the money marked rate; and the money market rate and the policy rate, are cointegrated. In order to perform robustness checks of the models I am using a Granger causality test, impulse response analysis and a sub sample. My results indicate that the pass-through in both of my models are complete in the long run and an incomplete in the short run.
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenhengen mellom styringsrenta, pengemarkedsrenta og boliglånsrenta
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record