Show simple item record

dc.contributor.advisorSjøvold, Endrenb_NO
dc.contributor.advisorHeldal, Frodenb_NO
dc.contributor.authorLien, Hanne Granbunb_NO
dc.contributor.authorMoerman, Helena Marianb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:28:22Z
dc.date.available2014-12-19T14:28:22Z
dc.date.created2013-06-09nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier626503nb_NO
dc.identifierntnudaim:8044nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266183
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar utgangspunkt i et lederlag hos Statoil, og ser på hvordan lederlaget gjennom sin samhandling og beslutningstaking kan redusere feil og hendelseskjeder, og på denne måten redusere risikoen for at en storulykke oppstår. Dette gjøres ved at faktorer og egenskaper som kan påvirke denne samhandlingen og beslutningstakingen blir identifisert. Videre ser vi gjennom oppgavens analyse på hvordan lederlaget hos Statoil presterer i henhold til disse faktorene og egenskapene. Oppgaven er bygd opp som en casestudie, hvor et lederlag hos Statoil utgjør enheten for analysen. Gjennom innsamling av litteratur og bruk av intervju, observasjon, spørreskjema og SPGR har oppgavens problemstilling blitt besvart. Første del av problemstillingen har som mål å avdekke hvilke faktorer og egenskaper som påvirker samhandlingen og beslutningstakingen til et lederlag når kritiske og potensielt farlige feil eller hendelseskjeder oppstår. Oppgaven kommer frem til at følgende faktorer og egenskaper påvirker et lederlags samhandling og beslutningstaking: kontekstuelle faktorer og stress, teamroller og modenhet, teamkultur og teamtillit, uenigheter og konflikter og felles mentale modeller. Lederlagets evne til å samhandle og ta beslutninger for å stanse en kritisk feil eller hendelseskjede vil i stor grad avhenge av hvordan de presterer i henhold til disse faktorene og egenskapene. Andre del av problemstillingen har som mål å avdekke hvordan lederlaget hos Statoil presterer i henhold til de identifiserte faktorene og egenskapene. Hovedfunnet er at det eksisterer en rekke indikasjoner på at lederlaget opererer på et noe lavere modenhetsnivå enn ønskelig. Det fremkommer at dersom lederlaget ikke evner å heve sin prestasjon dersom en kritisk og potensielt farlig feil eller hendelseskjede oppstår, så kan dette medføre redusert prestasjon i henhold til de fem identifiserte faktorene og egenskapene som påvirker lederlagets samhandling og beslutningstaking. Analysen viser at slik lederlaget opererer i dag, så er lederlagets prestasjon i henhold til de fem faktorene og egenskapene til dels tilfredsstillende når lederlaget skal utføre relativt standardiserte og enkle oppgaver under faste rammebetingelser. Men, dersom lederlaget ikke evner å heve modenhetsnivået og sin prestasjon i henhold til faktorene og egenskapene dersom en farlig feil eller hendelseskjede oppstår, så vil lederlagets evne til å imøtekomme feilen eller hendelseskjeden på en god og effektiv måte kanskje ikke være optimal. Dette vil videre kunne påvirke lederlagets evne til å redusere risikoen for storulykkernb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleLederteam i oljebransjen: Samhandling og beslutningstaking som verktøy for å redusere risikoen for ulykkernb_NO
dc.title.alternativeManagement Teams in the Oil Industry: <em> Interaction and Decision Making as a Tool for reducing the Risk of Accidents&lt;/i</em>nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber153nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record