Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEgenes, Jan Steinar
dc.contributor.advisorIsaksen, Leif Tore
dc.contributor.authorDidriksen, Simen
dc.contributor.authorPoulsson, Mathias Østerdahl
dc.date.accessioned2020-07-08T16:00:43Z
dc.date.available2020-07-08T16:00:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661482
dc.description.abstractDet har i nyere tid vært en stor økning i bruk av massivtre i bygninger tilknyttet helsemiljø, eksempelvis sykehus og omsorgsboliger. Det er også nyere forskning som viser at bruk av KLT på innvendige overflater kan ha positive helseeffekter hos mennesker. Formålet er å finne ut om man kan benytte ubeskyttet KLT på én eller flere overflater i en branncelle i risikoklasse 6 for å dra nytte av disse fordelene. Bruk av ubeskyttet KLT i brannceller er foreløpig ikke preakseptert i risikoklasse 6 i veiledningen til TEK17. Litteraturstudiet har en todelt oppdeling, hvor den første delen skal utforske hvordan regleverket i Norge har endret sikkerhetsnivået i risikoklasse 6, mens den andre delen skal oppsummere litteratur fra en rekke brannforsøk med fokus på utfordringer ved bruk av ubeskyttet KLT i rom. Resultatene fra litteraturstudiet vil prøve å danne et grunnlag for om det kan være fornuftig å foreslå en revidering av overflatekravet i veiledningen til TEK17. Konklusjonen er at det fortsatt er flere kunnskapshull og usikkerheter rundt oppførselen til KLT i ulike brannscenarioer, og at det er behov for mer kunnskap for å kunne dokumentere konfigurasjoner som gir tilfredsstillende brannsikkerhet. Det er nødvendig med ytterligere testing og forskning for å kunne understøtte forslaget om å revidere veiledningen til TEK17 i forhold til overflatekravet. Avslutningsvis blir det gitt en anbefaling om hvilke områder som krever ytterligere forskning.
dc.description.abstractIn recent times there has been an increase in the use of CLT (cross-laminated timber) in healthcare environments like hospitals and care institutions. Recent studies have shown that humans can draw health benefits from CLT surfaces in inside environments. The purpose of this study is to explore the possibility of using unprotected CLT on one or multiple surfaces in a fire cell in hazard class 6 to take advantage of these benefits. The usage of unprotected CLT is currently not accepted in hazard class 6 according to the guidance of TEK17. The literature study is divided into two parts, the first part studies how the safety levels in hazard class 6 has developed over the years in Norway, whereas the second part gathers literature from a series of fire tests focusing on the challenges linked to the use of unprotected CLT in fire compartments. The results gathered from the literature study will help to provide a basis for suggesting a change to the guidance of TEK17 in regards of the surface requirements. The conclusion is that there are still a considerable amount of gaps in knowledge and uncertainties in the behaviour of CLT in different fire situations, and that there is a need of further knowledge to provide documentation of configurations that fulfils the fire safety requirements. It is necessary to conduct more tests and research in order to suggest a revision of the guidance to TEK17 in regards of the surface requirements. Finally, a recommendation is given on which areas further research is required.
dc.publisherNTNU
dc.titleBrannsikkerhet i massivtrebygg i risikoklasse 6
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel