Show simple item record

dc.contributor.advisorde Boer, Luitzennb_NO
dc.contributor.authorHoltan, Kristian Nygårdnb_NO
dc.contributor.authorMobråten, Martinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:28:14Z
dc.date.available2014-12-19T14:28:14Z
dc.date.created2013-06-02nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier624624nb_NO
dc.identifierntnudaim:7063nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266142
dc.description.abstractNorske produksjonsbedrifter starter i økende grad opp aktiviteter i Kina. Dette er en strategi som brukes for å være kostnadseffektiv i et internasjonalt marked og redusere avstanden til potensielle kunder. Kongsberg Maritime har satt denne strategien ut i praksis, og flyttet i 2009 deler av produksjonen til Zhenjiang, Kina. Siden oppstart har det vært utfordringer relatert til innkjøpsfunksjonen ved den nye fasiliteten. Dette studiet er en guide for hvordan Kongsberg Maritime bør overføre eksisterende kunnskap, for å kunne skape en suksessfull innkjøpsfunksjon i Zhenjiang. Studiet er en videreføring av et teoretisk forstudie som ble gjort for Kongsberg Maritime høsten 2011, og inkluderer videreutvikling av det teoretiske grunnlaget, analyse av Kongsberg Maritime, samt forbedringsforslag for Kongsberg Maritime. Det teoretiske grunnlaget bygger på teorier innen kunnskapsoverføring, nasjonale kulturforskjeller, og innkjøp. Ved å kombinere teorier innen kunnskapsoverføring og nasjonale kulturforskjeller, konstruerer forfatterne en modell for overføring av kunnskap fra norske til kinesiske fasiliteter. Denne modellen kombineres med innkjøpsteori, og forfatterne konstruerer en matrise for suksessfull overføring av innkjøpskunnskap. Modellene som utvikles blir brukt i en analyse av Kongsberg Maritime. Analysen synliggjør tre hovedutfordringer. Det kreves bedre planlegging ved kunnskapsoverføring, høyere kunnskapsnivå på innkjøpsansatte ved fasiliteten i Zhenjiang, samt mer selvstendig innkjøpsfunksjon ved fasiliteten i Zhenjiang. På bakgrunn av hovedutfordringene, anbefales det at Kongsberg Maritime igangsetter en opplæringsperiode av innkjøpsansatte i Zhenjiang. Opplæringen bør ta utgangspunkt i en strukturert planleggingsfase, og vil på sikt kunne øke kunnskapsnivået på de innkjøpsansatte. Dette bør følges opp med at fasiliteten i Zhenjiang blir overlatt til å styre seg selv. Analysen synliggjør videre at selskapsstrategien i Kongsberg Maritime har ført til en konkurransesituasjon mellom KM Trondheim og KM Zhenjiang. Dette har frem til nå hindret samarbeid og effektiv kunnskapsoverføring mellom fasilitetene. Det anbefales derfor at Kongsberg Maritime differensierer produksjonen ved de to fasilitetene, før opplæringsperioden igangsettes.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleOverføring av innkjøpskunnskap til Kina: Casestudie av Kongsberg Maritimenb_NO
dc.title.alternativeTransferring purchasing-knowledge to China: Case study of Kongsberg Maritimenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber153nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record