Show simple item record

dc.contributor.advisorGrislingås, Asle
dc.contributor.advisorBerglund, Ida Johnsen
dc.contributor.advisorJohnson, Krisin Espolin
dc.contributor.authorDahl, Lena
dc.contributor.authorEikrem, Emily Charlotte Henry
dc.date.accessioned2020-07-07T16:09:33Z
dc.date.available2020-07-07T16:09:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661292
dc.description.abstractI Norge er hjerte- og karsykdom den klart hyppigste dødsårsaken blant eldre. Kardiovaskulære sykdommer er i hovedsak knyttet til aterosklerose, og en faktor som begrenser dannelsen av aterosklerose, er lipoproteinet high-density lipoprotein (HDL). Det er veletablert at trening øker HDL-kolesterol (HDL-C) konsentrasjonen i plasma, men det er imidlertid få studier som inkluderer både hjertefriske og hjertesyke eldre. Hensikten med denne oppgaven primært var å sammenligne endringen av HDL-C konsentrasjonen hos eldre som var hjertesyke, sammenlignet med eldre som var hjertefriske etter ett år med høy-intensitets trening (HIIT). Sekundært ble det undersøkt om HDL-C konsentrasjonen hadde endret seg fra oppstart til etter ett år med HIIT hos eldre hjertefriske og eldre hjertesyke. Datasettet brukt i denne oppgaven er hentet fra HIIT-gruppa til Generasjon 100-studien utført av Cardiac Exercise Research Group (CERG). HDL-C konsentrasjonen ble analysert ved oppstart og etter ett år med trening. Det ble utført en variansanalyse på datautvalget som inkluderte 264 (122 kvinner) eldre personer, mellom 70 og 77 år, for å sammenligne forandringen i HDL-C konsentrasjonen mellom hjertefriske og hjertesyke. Sekundært ble det utført paret t-test for å undersøke om det var en endring i HDL-C konsentrasjonen fra oppstart til etter ett år, for hjertefriske og hjertesyke. Alt av informasjon i datasettet var innhentet før vårt prosjekt startet. Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i endring av HDL-C konsentrasjon mellom hjertefriske og –syke etter ett år med HIIT, selv om det ble funnet en signifikant økning av HDL-C konsentrasjon fra oppstart til etter ett år hos hjertefriske, men ikke hos hjertesyke. Det ble funnet en signifikant økning av HDL-C konsentrasjon fra oppstart til etter ett år hos hjertefriske, men ikke hos hjertesyke eldre. I motsetning ble det ikke funnet noen signifikant forskjell i endring av HDL-C konsentrasjon mellom hjertefriske og hjertesyke. Endringen hos hjertefriske er derfor ikke stor nok, i forhold til endringen hos hjertesyke, til å kunne påstå at hjertefriske har bedre utbytte av HIIT når det kommer til HDL-C konsentrasjon.
dc.description.abstractIn Norway, cardiovascular disease (CVD) is by far the most frequent cause of death among the elderly. CVD is mainly associated with atherosclerosis, and one factor limiting the formation of atherosclerosis is the high-density lipoprotein (HDL). It is well established that exercise increases HDL-cholesterol (HDL-C) concentration in plasma, but there are, however, few studies that include both heart-healthy elderly and elderly with CVD. The primary purpose of this project was to compare the change in HDL-C concentration in elderly with heart disease, with elderly who were heart healthy, following one year of high-intensity interval training (HIIT). The secondary purpose was to investigate whether HDL-C concentration had changed from baseline to after one year of HIIT in heart healthy elderly and elderly with CVD. The data used in this project is from the HIIT group in the Generation 100 study conducted by the Cardiac Exercise Research Group (CERG). HDL-C concentration was analyzed at baseline and after one year of exercise. A variance analysis was performed on a sample that included 264 (122 women) elderly individuals, aged between 70 and 77, to compare the change in HDL-C concentration between those who were heart healthy and those with CVD. Secondary, a paired t -test was performed to determine if there had been a change in HDL-C concentration from baseline to one year, for the heart healthy elderly and the elderly with CVD. All the information in the dataset was collected before our project began. No significant difference was found regarding the change of HDL-C concentrations between those who were heart healthy and those with CVD after one year of HIIT. A significant increase of HDL-C concentration from baseline to one year was, although, found in those who were heart healthy, but not in those who had CVD. A significant increase in HDL-C concentration was found from baseline to one year in elderly who were heart healthy, but not in elderly with CVD. Yet no significant difference was found in the change of HDL-C concentrations between the groups. The change in heart healthy elderly was therefore not significant enough, compared to the changes in those with CVD, to claim that they have greater benefits from HIIT in regards to HDL-C concentration.
dc.publisherNTNU
dc.titleHIIT og HDL-C konsentrasjon hos hjertefriske og hjertesyke eldre
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record