Show simple item record

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne
dc.contributor.authorJøsvoll, Maiken Stefania Olsen
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:13Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661237
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det omtrent 7000 tilfeller av sepsis årlig og diagnosen er et økende problem for samfunnet. Tidlig identifisering av sepsis kan bidra til tidligere diagnostisering og bedre prognose. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å belyse hvordan sykepleier kan bidra til tidlig identifisering av sepsis hos pasienter innlagt på sykehus Metode: En systematisk litteraturstudie som inkluderer åtte forskningsartikler Resultat: Sykepleier befinner seg i en nøkkelposisjon til å kunne gjenkjenne og identifisere tidlige tegn på sepsis, noe. Flere sykepleiere mente de hadde for lite kunnskap om sepsis, og ønsket seg mer kunnskap om temaet. Flere av studiene fant i tillegg ut at flere av de eksisterende kartleggingsverktøyene er for lite spesifikke. Konklusjon: Sykepleier har et stort ansvar og befinner seg i en nøkkelposisjon. Ved å ta i bruk kunnskap, kompetanse og kartleggingsverktøy kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis hos pasienter innlagt på sykehus. Nøkkelord: Sepsis, sykepleier, tidlig identifisering, kartleggingsverktøy
dc.description.abstractBackground: There are approximately 7000 cases of sepsis every year and the diagnosis is an increasing problem for the society. Early identification of sepsis can contribute to early diagnosis and better prognosis. Aim: The aim of this study is to highlight how nurses can contribute to early identification of sepsis among hospitalised patients. Method: A systematic literature study that includes eight research studies. Result: Nurses are in key positions to recognize and identify early signs of sepsis. Several nurses felt they had lack of knowledge about sepsis, and wished they had more knowledge about sepsis. Several studies described already excisiting screening tools as non-spesific. Conclusion: Nurses have a responsibility and are in a key position. By using knowledge, competence and screening tools, nurses can contribute to early identification of sepsis among hospitalised patients. Keywords: Sepsis, nurse, early identification, screening tools
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record