Show simple item record

dc.contributor.advisorFrilund Marianne Louise
dc.contributor.authorCarlsen Brit Ellen
dc.date.accessioned2020-07-07T16:07:59Z
dc.date.available2020-07-07T16:07:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661228
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien er å belyse hvordan kvinner opplever senskader etter behandling av livmorhalskreft fra et pasientperspektiv. Metode: Denne systematiske litteraturstudien er basert på 8 studier fordelt på både kvalitative og kvantitative forskningsstudier som vil bli presentert i oppgaven. Analysen ble utført ved hjelp av innholdsanalyse beskrivelse fra boken til Forsberg og Wengstrøm, 2016. Resultat: Mange kvinner som hadde behandling etter livmorhalskreft hadde en del senskader som påvirket livskvaliteten. Det ble funnet både fysiske, psykososiale og seksuelle problemer. På tross av disse senskadene ble det rapportert kvinner som satt pris på livet og sammenliknet seg selv med andre som hadde det verre en dem selv. i tillegg ble det funnet at deltakerne hadde ønsket mer støtte og informasjon fra helsepersonell, mens noen syntes det var et vanskelig tema å snakke om. Konklusjon: Mange kvinner opplever at livskvaliteten reduseres på grunn av senskadene som oppstår etter behandlingen av livmorhalskreft. Både fysiske, psykiske og seksuelle senskader påvirker hverdagen til kvinnene. Noen kvinner har likevel økt livskvalitet da de tenker mer positivt på tross av sykdommen.
dc.description.abstractIntention/Aim: The purpose of the study is to identify how women experience side effects after treatment of cervical cancer from a patient perspective. Method: This systematic litterature study is based on 8 studies where both qualitative and quantitative reaseach studies will be shown during the task. The analysis performed using content analysis description from the book of Forsberg and Wengstrøm, 2016. Result: Many women who had treatment for cervocal cancer had some tendon injuries that affected the quality of life. Both physical, psychosocial and sexual problems where found. Despite these late injuries, women were reported to appreciate life and compared themselves to others who where worse than themselves. In addition, it was found that the participants had wanted more support and information from health professionals, while some women thought it was a diffucult topic to talk about. Conclusion: A lot of women find that the quality of life is reduced due to the late effects that occurs after the treatment og cervical cancer. Both physical, mental and sexual problems affects womens everyday lives. Some women have improved their quality in life as they think more positively despite the disease
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever kvinner livskvaliteten med senskader etter gjennomgått behandling av livmorhalskreft?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record