Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAspvik, Nils Petter
dc.contributor.authorBrobak, Marthe
dc.date.accessioned2020-07-07T16:04:03Z
dc.date.available2020-07-07T16:04:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661132
dc.description.abstractDenne studien omhandler karakter i kroppsøving. Målet med studien var å undersøke hva som kjennetegner elever med toppkarakter i forhold til resten av elevene når det kommer til motivasjonsklima, målorientering, fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse på fritiden. Studien er basert på en spørreundersøkelse gjennomført på to ungdomsskoler i Trondheimsområdet, og er analysert ved bruk av independent sample t-test. Der er det sett på forskjeller i gjennomsnitt mellom elever med toppkarakter (5-6) og resten av elevene med karakteren 1-4 når det kommer til nettopp motivasjonsklima, målorientering, fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse på fritiden. Oppgavens teoretiske grunnlag er teori om motivasjonsklima med fokus på oppgaveklima og prestasjonsklima. Teori om målorientering er også brukt, hvor det er sett nærmere på fire orienteringer: mestringstilnærming, mestringsunngåelse, prestasjonstilnærming og prestasjonsunngåelse. I tillegg er det inkludert tidligere forskning innen begge teoriene og om fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse sin påvirkning på karakter. Resultatene fra studien viser at elever med toppkarakter i større grad opplever et oppgaveklima, føler sterkere på mestringstilnærming, prestasjonstilnærming og oppgir høyere nivå av fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse enn elevene som ikke får toppkarakter. Når det kommer til prestasjonsklima, mestringsunngåelse og prestasjonsunngåelse viser resultatene ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene, som vil si det ikke er noen forskjell i opplevelsen av dette mellom de to gruppene. Resultatene kan tyde på at elever som får toppkarakter i faget i større grad er indre motiverte, har høyere innsats, fokuserer på fremgang, har større evne til å presse seg selv enn elevene som ikke får toppkarakter, og er til en viss grad er opptatt av å prestere, og at dette blant annet kan bidra til høyere karakter. Elevene med toppkarakter oppgir også høyere nivå av fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse enn elevene med karakterene 1 til 4, noe som kan tyde på at fysisk form og idrettsdeltakelse faktisk har positiv påvirkning på karakteren, noe som kan tyde på at kroppsøving er et fag som er godt tilrettelagt for fysisk aktive og idrettsaktive elever.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva kjennetegner elever med toppkarakter i kroppsøving i forhold til resten av elevene, med tanke på motivasjonsklima, målorientering, fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel