Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIngebrigtsen, Jan Erik
dc.contributor.authorKvaal, Hallvard
dc.date.accessioned2020-07-07T16:03:45Z
dc.date.available2020-07-07T16:03:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661118
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven tar utgangspunkt i lektorutdanningen i kroppsøving og idrett ved NTNU. Temaet som belyses er hvordan studenter ved denne utdanningen opplever læring. Det tas utgangspunkt i hva forskriften for lektorutdanningen og hva NTNU selv mener at studentene skal sitte igjen med av læring etter endt utdanning. Jeg har valgt ut et par punkter som er fastsatt i forskriften og lektorstudentene i kroppsøving og idrett som deltar i denne studien intervjues om deres læring, refleksjoner og meninger rundt disse punktene. Oppgaven inneholder et maktperspektiv som tar utgangspunkt i Michel Foucaults teori om moderne makt. Teorien omfatter hvordan institusjoner på lokalt og nasjonalt nivå utøver sin makt over befolkningen. Denne teorien trekkes inn mot lektorutdanningen og hvordan utdanningen kan ses i et maktperspektiv. Dette er en kvalitativ oppgave som benytter intervju som metode. To informanter fra lektorutdanningen i kroppsøving og idrett har blitt intervjuet for å inkludere studentenes opplevelse av lektorutdanningen. Et av hovedfunnene i oppgaven er at lektorutdanningen ikke oppfyller samtlige krav i lektorutdanningen som både lovverket og NTNU uttaler at utdanningen skal. Årsaksforklaringen kan ligge i annen forskning som blir presentert i oppgaven. Funnet støttes av at studentene heller ikke har opplevd læring i området som lektorutdanningen skal dekke.
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven tar utgangspunkt i lektorutdanningen i kroppsøving og idrett ved NTNU. Temaet som belyses er hvordan studenter ved denne utdanningen opplever læring. Det tas utgangspunkt i hva forskriften for lektorutdanningen og hva NTNU selv mener at studentene skal sitte igjen med av læring etter endt utdanning. Jeg har valgt ut et par punkter som er fastsatt i forskriften og lektorstudentene i kroppsøving og idrett som deltar i denne studien intervjues om deres læring, refleksjoner og meninger rundt disse punktene. Oppgaven inneholder et maktperspektiv som tar utgangspunkt i Michel Foucaults teori om moderne makt. Teorien omfatter hvordan institusjoner på lokalt og nasjonalt nivå utøver sin makt over befolkningen. Denne teorien trekkes inn mot lektorutdanningen og hvordan utdanningen kan ses i et maktperspektiv. Dette er en kvalitativ oppgave som benytter intervju som metode. To informanter fra lektorutdanningen i kroppsøving og idrett har blitt intervjuet for å inkludere studentenes opplevelse av lektorutdanningen. Et av hovedfunnene i oppgaven er at lektorutdanningen ikke oppfyller samtlige krav i lektorutdanningen som både lovverket og NTNU uttaler at utdanningen skal. Årsaksforklaringen kan ligge i annen forskning som blir presentert i oppgaven. Funnet støttes av at studentene heller ikke har opplevd læring i området som lektorutdanningen skal dekke.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLektorutdanning i et moderne maktperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel