Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTheisen, Ole Magnus
dc.contributor.authorHuseby, Johanne Stenseth
dc.date.accessioned2020-07-07T16:01:57Z
dc.date.available2020-07-07T16:01:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661041
dc.description.abstractOppgavens hensikt er å gi en innsikt i tematikken om fornybare og ikke-fornybare ressurser og deres potensielle sammenheng med voldelig konflikt. Oppgaven undersøker hvorvidt vannknapphet og oljerikdom i Jemen har bidratt til utbruddet av konflikten som brøt ut etter Houthi-bevegelsens statskupp i 2014. Med fokus på uroen og maktvakuumet som lå til grunn for dette statskuppet, undersøker oppgaven samspillet mellom maktforholdene og landets vann- og oljeforvaltning, for å vurdere ressursenes potensielle påvirkning. Oppgaven er utformet som en litteraturgjennomgang. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn er utdrag av Thomas Homer-Dixons (1994) og Colin H. Kahls (2006) perspektiver på miljøkonflikt, og ressursforbannelsen som presentert i Moses og Letnes (2017). Oppgavens empiriske del tar for seg konfliktens bakgrunn og utbrudd, landets vann- og olje-forhold og maktstrukturen som har preget landet de siste tiårene. Det konkluderes med at maktforholdene og ressursfordelingen innen landets vann- og oljesektorer henger sammen med landets overordnede maktfordeling, og kan på den måten ha vært underliggende faktorer for maktvakuumet som preget Jemen før statskuppet i 2014. Konklusjonen antyder derimot ikke at naturressursene har vært utløsende årsaker for dagens konflikt.
dc.publisherNTNU
dc.titleHar fornybare og ikke-fornybare ressurser bidratt til utbruddet av voldelig konflikt i Jemen?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel