Show simple item record

dc.contributor.advisorKjørstad, Kristian Haugen
dc.contributor.authorAndreassen, Bjørn Bøe
dc.contributor.authorDeumic, Elvedin
dc.date.accessioned2020-07-07T16:01:51Z
dc.date.available2020-07-07T16:01:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661038
dc.description.abstractMålet med denne litteraturstudien var å se etter måtene en rehabiliteringsprosess bestående både av pasient- og familietilnærmet konsultasjon kunne være til nytte for både pasient og samfunnsøkonomien. Det er mange som lever med redusert hørsel, som resulterer i store kostander. Ikke bare når det gjelder høreapparater som ikke blir brukt, men også i forhold sykemeldinger og tapt arbeidskraft. Med en kommende eldrebølge er det viktig for audiografer å perfeksjonere samhandlingen med pasienter og – med eller uten pårørende. Det ble gjennomført systematiske søk i databasene MEDLINE, Sage Journals, og International Journal of Audiology etter studier fra perioden 2010-2019. Søkeordene som ble brukt var “patient-centered or famliy-centered or hearing impaired” AND “care or oriented” AND “audiologist or audiology” AND “approach or outcomes”. Etter endt søkt og bruk av inkludering- og ekskluderingskriterier, resulterte det i elleve relevante artikler. Litteraturstudien konkluderte med at det å legge større vekt på bruken av pasientsentrert omsorg (PCC) og familiesentrert omsorg (FCC) ved audiologiske rehabiliteringer, kan være med på å bedre pasienttilfredsheten. En slik tilnærming kan være med på å redusere antallet høreapparater som ikke blir brukt, samt redusere kostander når det gjelder effektivt arbeid på hørselsklinikken og tapt arbeidskraft på grunn av sykemeldinger. Etter studien ble det funnet ut at det på sikt også kan redusere ventetidene ved norske sykehus. Det vil sannsynligvis gjøre det mulig for audiografer å håndtere den kommende eldrebølgen på en bedre måte, samtidig som det kan redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene.
dc.description.abstractThis study aimed to find how consultations focusing on patient-centered care (PCC) and family-centered care (FCC) could help, not only for the patients but for the social economy as well. Many people suffer from a hearing disability. This costs the Norwegian society large amounts of money. Not only because of the low usage of fitted hearing aids, but also in regard to sick leaves caused by untreated hearing loss. With a coming increase of elderly people, audiologists need to perfect the interaction between audiologists and patients with or without their family present. To conduct this systematic review, the following databases were used to find relevant data. MEDLINE, Sage Journals, and International Journal of Audiology. Articles published between the period 2010-2019 were used. The following search terms were used: “patient-centered or family-centered or hearing impaired” AND “care or oriented” AND “audiologist or audiology” AND “approach or outcomes”. After finding relevant data in these databases with the use of inclusion and exclusion criteria, eleven relevant articles were found. This systematic review concluded that the improved focus of PCC and FCC during an audiological rehabilitation will result in greater patient satisfaction. This again can reduce the number of patients who are not using their fitted hearing aids. It could also lead to the reduction of cost caused by ineffective work at the hearing clinics and the loss of labor due to sick leaves caused by hearing loss. In the end, a greater focus on PCC and FCC could lead to reduced waiting times at Norwegian hospitals. This could further help audiologists deal with the increased amount of elderly people with hearing loss in the future in a better way, and reduce the social economic costs.
dc.publisherNTNU
dc.titlePå hvilken måte kan vektleggingen av pasient- og familiesentrert omsorg ved audiologiske konsultasjoner være til nytte for både pasient og samfunnsøkonomien? En systematisk gjennomgang av litteratur publisert fra perioden 2010 – 2019
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record