Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesse, Martin
dc.contributor.authorHermundsgård, Jan Åge
dc.date.accessioned2020-07-02T16:00:34Z
dc.date.available2020-07-02T16:00:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660575
dc.description.abstractOppgavens formål er å forklare hva som forårsaker frafall i ungdomsidretten gjennom et kvalitativt forskningsperspektiv. Gjennom 6 fokuserte dybdeintervju av tidligere idrettsutøvere som sluttet med idrett i alderen 15-20 år, forsker jeg på hvilke faktorer som påvirker utøverne til å slutte med organisert idrett og i hvilken grad de påvirker utøverne. Oppgaven tar også for seg om det er noen forskjell på disse faktorene mellom utøvere fra individuelle idretter og utøvere fra lagidretter. Oppgaven tar for seg Giddens teorier om den moderne og sen-moderne samfunn og dets trekk for å gi en dypere forståelse på hvorfor og hvordan dette frafallet skjer. Oppgavens hovedfunn er at det er oftest flere faktorer som har innvirkning på frafallet og de mest hyppige er dalende motivasjon eller interesse grunnet forandringer innad i idretts/klubbmiljøet, fokus på konkurranse, prestasjonspress og prioritering av andre interesser eller arenaer som skole og utdanning. I de fleste tilfeller er det et resultat av flere av disse faktorene og en evaluering og beslutning over lengre tid som fører til frafallet.
dc.description.abstractThis thesis main target I to research what causes youth sport drop-out, through a qualitative perspective. Through six interviews of athletes who dropped out in ages 15-20, I research witch factors that influences the athletes to drop out of organized sports and in what degree these factors influence the athletes. The thesis also looks for differences in these factors between athletes for individual sports and athletes from team sports. The thesis takes on Giddens theories regarding the modern and post-modern society and its traits to give a deeper understanding of why the drop out occurs. The key findings are that the drop out happens because of multiple factors at once. The most occurring factors are declining motivation or interest caused by changes of the environment internally in the clubs or teams, focus on achievements, pressure and prioritising of school and education.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva forårsaker frafall i ungdomsidretten?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel