Show simple item record

dc.contributor.advisorIntern veideler: Roger Bergh, NTNU
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorEksterne veiledere: Kristine Nore, Splitkon AS
dc.contributor.advisorAslak Mygland, Splitkon AS
dc.contributor.authorMojtaba Yosufzai
dc.contributor.author
dc.contributor.authorMagnus Kornelius Sæland
dc.date.accessioned2020-07-01T16:00:31Z
dc.date.available2020-07-01T16:00:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660385
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg dimensjonering av et omsorgsbygg i stål og betong, med en avsluttende økonomi og klima konklusjon. Resultater fra dimensjoneringen av stålkonstruksjonen legger videre grunnlag for forskning og utviklingsdelen av oppgaven. Stålkonstruksjonen dimensjoneres på grunnlag av et pågående byggeprosjekt som eksternt firma, Splitkon AS, jobber med. Det er tenkt at stålkonstruksjonen vil ha samme planløsning som Splitkon sitt bygg, men at det bæres annerledes. Videre er et mål for gruppen å produsere en sammenligning av faktorene miljø- og økonomi. Det er tenkt at dette gjøres for å vise et bilde av hva forskjellene vil være. Selve rapporten inneholder ulike kapitler som legger grunnlag for hele oppgaven. Blant annet presenteres det teoretiske grunnlaget for verdier, valg og forutsetninger. Videre avklares valg av metode og beslutninger. Neste kapitel omhandler så hvordan dimensjoneringen av stålkonstruksjonen foregikk. Dette blir henholdsvis etterfulgt av forskning- og utviklingskapitelet, hvor en kalkyle blir gjort på bakgrunn av resultater fra dimensjoneringen. Til slutt konkluderes artikkelen med refleksjon, oppnådde resultater og anbefaling ved videre arbeid. Resultatene fra dimensjoneringen, og forskning og utviklingsdelen, viser at en av løsningene for å bygge på Øverhagaen er mest optimal. Dette ender opp med å bli treløsningen til Splitkon AS, noe gruppen forventet. Resultatene fremhever videre hvorfor og hvordan tre bygget på Øverhagaen vil være mer gunstig. Samtidig nevnes også mulig forbedringspotensial, som ville gjort stål og betong mer aktuelt. Oppgaven avrundes så med vedlegg som gir grunnlag for all produsert data.  
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the design of a care home made of steel and concrete. It concludes with an economy and climate analysis. The results from the design check of the steel structure builds the foundation of the research and development part of the thesis. The steel structure is designed based on an ongoing construction project that external company, Splitkon AS, is working on. It is thought that the steel structure has the same usage as Splitkons own building, but with different load bearing elements. Furthermore, an important goal for the group is to produce a comparison of climate and economy. This is intended to show an overview over the differences. The report itself contains a myriad of chapters that lay the foundation for the entire thesis. Among other things, the theoretical basis for values, choices and assumptions are clarified. Furthermore, choice of method and decisions is clarified. The next chapter is about how the design of the steel structure was conducted. This is followed by a research and development chapter. That is where calculations are done based on the results from the design check. The thesis concludes with reflection, achieved results and a suggestion for further work. The results from the design check and the research and development chapter shows that one of the models for building Øverhagaen is superior to the other. As the group expected, it was Splitkons timber method. The results highlight why and how the timber structure wins out. Possible improvements to make steel and concrete more viable are mentioned. The thesis is rounded off by attachments that provide the basis for al produced data.
dc.publisherNTNU
dc.titleDimensjonering og miljøanalyse av en stålkonstruksjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record