Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorMørch-Thoresen, Eira
dc.date.accessioned2020-06-27T16:01:56Z
dc.date.available2020-06-27T16:01:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659763
dc.description.abstractI denne oppgaven utforskes det om det er forskjeller i leseferdighet hos gutter og jenter, og hvorvidt fødselsmåned har noen effekt på leseferdigheter. I tillegg analyseres forskjellen i leseferdighet mellom de to aktuelle landene Norge og Sverige. Dataene som brukes i analy- sen er hentet fra PIRLS-studien som ble gjennomført på elever i grunnskolen i mange land verden over i 2001. I denne oppgaven benyttes data fra Norge og Sverige. For å undersøke disse problemstillingene har OLS-regresjonsanalyse blitt benyttet. Forskjellige modeller som inkluderer ulike sett av variabler har blitt testet ut. Resultatet av undersøkelsene viser at det er signifikante forskjeller i leseferdighet mellom gutter og jenter, og mellom elever født tidlig eller sent på året. Effekten av fødselsmåned er ikke ulik for gutter og jenter. I tillegg er det en signifikant forskjell i resultatene for Norge og Sverige.
dc.description.abstractThis paper explores whether there are differences in reading skills between boys and girls, and whether birth month has any effect on reading skills. In addition, the difference in literacy between the two countries Norway and Sweden is analyzed. The data used in the analysis is taken from the PIRLS study that was conducted on pupils in compulsory education in many countries around the world in 2001. This paper uses data from Norway and Sweden. OLS regression analysis has been used to examine these issues. Various models that include different sets of variables have been tested. The results of the analysis show that there are significant differences in literacy between boys and girls, and between students born early or late in the year. The effect of birth month is not different for boys and girls. In addition, there is a significant difference in the results for Norway and Sweden.
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av hvordan kjønn og fødselsmåned påvirker leseferdigheter hos elever i Norge og Sverige
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel