Show simple item record

dc.contributor.advisorMaterstvedt, Lars Johan
dc.contributor.authorSingh, Johnny
dc.date.accessioned2020-06-26T16:00:42Z
dc.date.available2020-06-26T16:00:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659707
dc.description.abstractPå bakgrunn av den økende styrkingen av pasientautonomi innen medisin, oppstod det i siste halvdel av 1900-tallet en debatt omkring definisjonen av begrepet nytteløs behandling (futilitet). Man kan forstå dette begrepet på ulike måter, blant annet fysiologisk, kvalitativt, kvantitativt og sosialt. Futilitetsdebatten har derfor vært mangefasettert og man har følgelig ikke oppnådd konsensus om definisjonen. Hva gjelder den palliative kreftpasient kan nytteløs behandling ses i lys av de fire prinsipper for helseetikk og den enkelte pasients verdier, håp og oppfatning av mening i sin tilværelse.
dc.description.abstractAgainst the background of increased emphasis on patient autonomy within medicine, in the second half of the 1900s there emerged a debate about the definition of “futile” treatment. This term may be interpreted in different ways, for instance physiologically, qualitatively, quantitatively or socially. Hence, the futility debate has proved to be multi-faceted, and no consensus with regard to the definition has been achieved. As concerns the palliative cancer patient, futile treatment can be seen in light of the so-called Four principles of health care ethics, as well as in view of each patient’s values, hopes, and conception of what meaning in life amounts to.
dc.publisherNTNU
dc.titleMedisinsk nytteløs behandling og den palliative kreftpasient
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record