Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorKaspersen, Aleksander
dc.contributor.authorTotland, Elisabeth Lauareid
dc.contributor.authorLund, Maja
dc.contributor.authorSwang, Sandra
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:31Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657781
dc.description.abstractI vår oppgave har temaet vært en regnskapsanalyse av Colibri Farge og Interiør AS med særlig fokus på lønnsomhet. Vi har regnet på ulike nøkkeltall innenfor fire ulike hovedområder; finansiering, likviditet, soliditet og lønnsomhet. Vi har valgt tidsperioden mellom 2014-2018. For å sammenligne nøkkeltall og utvikling, har vi også analysert lønnsomheten til to andre malingsforretninger, Knut Haraldsen Farvehandel A/S og Lothe og Motzfeldt AS. Problemstillingen vår var følgende: Hvordan har lønnsomheten til Colibri Farge og Interiør AS utviklet seg i perioden 2014-2018, og hva er mulige årsaker til denne utviklingen? Regnskapsanalysen vi har utført har gitt oss oversikt over utviklingen i bedriftens økonomiske situasjon over tid. Den viser at det er en negativ utvikling i lønnsomheten hos Colibri Farge og Interiør AS, spesielt etter årene 2015/2016. Denne utviklingen har imidlertid vært ganske lik utviklingen til konkurrentene i samme femårsperiode. For å få en bedre forståelse av utviklingen, har lønnsomhetsanalysen blitt supplert med en strategisk analyse. Vi har tilegnet oss mye kunnskap om bedriften og markedet den opererer i, blant annet gjennom samtaler med daglig leder, Morten Folmo. De viktigste funnene fra denne strategiske analysen er at de ansatte og den kompetansen de innehar er en av bedriftens viktigste ressurser, selv om dette også gjør bedriften sårbar for endringer i nøkkelpersonell. Internett og store varehus utgjør en økende trussel. Til slutt presenterer vi en konklusjon. Basert på våre analyser og funn i denne oppgaven kan vi påstå at lønnsomheten hos Colibri Farge og Interiør AS har vært stabilt tilfredsstillende gjennom perioden. Det har vært noen svingninger, men alle nøkkeltallene har vært sterke.
dc.description.abstractWe have conducted an accounting analysis focusing on profitability for the firm Colibri Farge og Interiør AS. We have done calculations to find various key figures expressing the situation linked to four major subjects; financing of the business, liquidity, solidity and profitability. The analysis covers the time period 2014-2018. In order to compare key figures the profitability of two other firms in the same business segment; Knut Haraldsen Farvehandel A/S and Lothe og Motzfeldt AS are also analysed. The research question is as follows: How has the profitability of Colibri Farge og Interiør AS developed during the period 2014-2018, and what might be the explanations for such a development? The accounting analysis carried out has given us an overview of the financial situation of Colibri Farge og Interiør AS, throughout the period 2014-2018. The analysis shows that profitability has developed negatively, in particular after 2015/2016. This is, however, also the case for the competitors. In order to get a more reliable understanding of the picture seen, we have added a strategic analysis to the accounting analysis. Through a discussion with the CEO, Morten Folmo, we have learned a great deal about the company and the market which it operates in. The most important findings from this strategic analysis are that employees and the expertise they possess are one of the company's most important assets, although this also makes the company vulnerable to changes in key personnel. Internet and large department stores pose a growing threat. Our paper thus concludes that based on our analysis and findings, the profitability of the firm Colibri Farge og Interiør AS has been stable and adequate throughout the five year period. Some variations has been seen, but all key figures are regarded as strong.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Fargerike Colibri AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record