Show simple item record

dc.contributor.advisorTor-Eirik Olsen
dc.contributor.authorHobber, Kamilla Elise Ose
dc.contributor.authorSlørdahl, Andrea
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:26Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657776
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet i samarbeid med Kebony Norge AS, et norsk selskap som prosesserer trevirke. Oppgaven har tatt utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan er kostnadene til produktgruppen Kebony Scots Pine Cladding"i Kebony Norge AS beregnet? 2) Kan selskapet dra nytte av å introdusere aktivitetsbasert kalkulasjon? I oppgavens første del blir forskningstema og forskningsspørsmål presentert. Generell informasjon om selskapet og trevirke-industrien i Norge vil også bli presentert. Deretter følger en presentasjon av relevant teori, som blir brukt til å besvare forskningsspørsmålene. Vi har også gjennomført en analyse av Kebonys nåværende kostnadsmodell. Denne, sammen med teorien, danner grunnlaget for vår diskusjon. Til slutt vil en konklusjon av analysen og diskusjonen bli presentert. Funnene i undersøkelsen indikerer at selskapet kan forbedre den nåværende kostnadsmodellen ved å integrere den i det eksisterende ERP-systemet deres. Selskapet kan også dra nytte av å bruke de teoretiske definisjonene knyttet til bestemte fagbegrep, heller enn å bruke bedriftsspesifikke uttrykk. Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) kan hjelpe selskapet med å forbedre lønnsomheten på flere måter. Å implementere ABC vil likevel være kostbart, og en avveining mellom kostnader og nytte knyttet til et slikt system vil være nødvendig å gjennomføre for å se om ABC bør implementeres.
dc.description.abstractThis paper is written in collaboration with Kebony Norge AS, which is a Norwegian wood processing company. The analysis has been carried out based on the following research questions: 1) How are the costs of the product group "Kebony Scots Pine Cladding" calculated in Kebony Norge AS? 2) Would the company benefit from introducing an Activity-Based Costing system? In the first part of the paper we will present our research topic and research questions. The company and the wood industry in general will also be presented. Theory used to answer the research questions will then be presented, as well as an analysis of the current costing model used by the company. This has laid the foundation for our discussion. Finally, a conclusion of the analysis and discussion is presented. The results indicate that the company could improve the current costing system by integrating it with their ERP system. They could also benefit from using the theoretical definitions of terms, rather than definitions specific to the company. An activity-based costing (ABC) system could in many ways benefit the company to improve profitability. However, to implement ABC is considered costly, and a cost-benefit evaluation would be necessary to see if ABC should be implemented
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCosting in Kebony Norge AS: A review of the current costing system and suggestions for improvement
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record