Show simple item record

dc.contributor.advisorBecker, Denis
dc.contributor.authorBø, Øglend Amalie
dc.contributor.authorNorum, Anne
dc.contributor.authorBiering, Victoria
dc.date.accessioned2020-06-11T16:00:54Z
dc.date.available2020-06-11T16:00:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657751
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er å finne verdien til Orkla ASA per 31.12.18. Oppgaven er skrevet som semesteroppgave til bachelorgraden i Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. For å besvare problemstillingen i oppgaven benytter vi oss av tre former for analyser; strategisk analyse, regnskapsanalyse og finansiell analyse. Innledningsvis ser oppgaven på motivasjon og avgrensning av problemstilling. Videre, i del to, presenteres en introduksjon av selskapet med fokus på deres historie, mål og verdier. Deretter går oppgaven inn på de fem divisjonene Orkla består av. I den tredje delen av oppgaven er det gjennomført en strategisk analyse. I analysen fokuseres det på interne og eksterne forhold ved selskapet, og dette presenteres gjennom VRIO- modellen, Porters femkraftsmodell og PESTEL-modellen. Modellene oppsummeres til slutt i en SWOT-analyse. Videre, i oppgavens fjerde del, er det gjennomført en regnskapsanalyse, hvor nøkkeltall er beregnet for å vise et bilde av Orkla sin situasjon med tanke på lønnsomhet, finansiering, soliditet og likviditet. I den finansielle analysen, oppgavens femte del, fremkommer selve verdsettelsen. For å besvare problemstillingen fokuserer den femte delen av oppgaven på å finne Orklas aksjekurs per 31.12.2018. Analysen fokuserer på å finne avkastningskrav og en prognose av fremtidige kontantstrømmer som benyttes ved utregning av den estimerte aksjekursen. Mot slutten av oppgaven konkluderes det med at problemstillingen er besvart og at aksjekursen til Orkla per 31.12.18 er 67,96 NOK. Dette tilsvarer en totalverdi på Orkla ASA lik 69,2 milliarder NOK.
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to find the value of Orkla 31.12.18. This paper is written as a term paper in relation to our bachelor degree in Economics and Business Administration at NTNU Handelshøyskolen. We utilized three different types of analyses in order to answer our research question; a strategic analysis, an accounting analysis and a financial analysis. The first part of this paper will mention the motivation and limitations of this paper. Next, in part two, an introduction Orkla is presented, focusing on their history, goals and values. Furthermore, the paper will present the five divisions of Orkla. The third part of this paper presents a strategic analysis. This analysis is focused on internal and external circumstances, and is presented through the VRIO-model, Porter’s five forces and through a PESTEL-analysis. At the end of this part, the findings of the analysis is summarized in using a SWOT-analysis. The fourth part of this paper consists of an accounting analysis. Here we have found various key figures to illustrates the company’s profitability, financial structure, solidity and liquidity. In the fifth part of this paper, the financial analysis, we have completed the actual valuation of the company. To answer our research question, this part is focused on finding the stock price of Orkla the 31.12.2018. In order to estimate the stock price, finding the required rate of return and a forecast of future cash flows is essential. At the end of the paper, we found that the stock price of Orkla was 67,96 NOK on 31.12.18. At the same time, the value of Orkla ASA was 69,2 billion NOK.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Orkla ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record